SCA Coffee Skills Program

För dig som söker oberoende kaffeutbildning enligt internationell standard erbjuder vi kurser enligt SCA Coffee Skills Program.

SCA Coffee Skills Program är ett internationellt utbildningssystem. Det är ett kontrollerat och certifierat system med en läroplan skriven och uppdaterad av de främsta i kaffebranschen.

Det gör det möjligt att ta kurser och certifieringar för att samla poäng till ett Coffee Diploma.

Nedan hittar du info om alla SCA-utbildningar. Planerade kurstillfällen hittar du här.


INTRODUCTION TO COFFEE

Grundläggande kaffekunskap och introduktion i specialkaffevärlden.
Vad kännetecknar specialkaffe och hur ser kedjan ut från odling till rostning och bryggning?

Du får en inblick i kaffets historia och dess roll som handelsvara samt vilka riktlinjer som gäller för att kunna brygga så gott kaffe som möjligt.

Kurslängd: 4 timmar
Pris inklusive SCA certifiering: 1 800 kr/person Antal deltagare: max 12 pers
SCA Coffee Diploma: 10 poäng


BREWING FOUNDATION

Grundläggande kunskap om kaffebryggning och vilken utrustning och teknik som krävs för att brygga riktigt gott kaffe.

Rostning, malning, dosering, vatten, tid och temperatur; det är mycket som kan påverka kaffebryggningen. Här får du ingående kaffekunskap och vilka riktlinjer som finns för dosering, malning och bryggtid. Praktisk övning av olika bryggmetoder.

Kurslängd: 1 dag
Pris inklusive SCA certifiering : 3 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers

SCA Coffee Diploma: 5 poäng


BREWING INTERMEDIATE

Vilka tekniska faktorer påverkar bryggningen och kaffets smak?
Du får lära dig hur SCA:s bryggschema är uppbyggt och öva dig i att mäta styrka och extraktion på kaffet. Sist men inte minst får du blindprova en mängd olika kaffebryggningar.

Förkunskap: Brewing Foundation eller en djup förståelse för bryggning och malning
Kurslängd: 2 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 6 800 kr/person
Antal deltagare: 3–6 pers
SCA Coffee Diploma: 10 poäng


BREWING PROFESSIONAL

En kurs för den professionelle som vill ta ytterligare ett steg för att kunna brygga kaffe i mästarklass.
Kursen testar din förmåga att förstå och använda brygg- diagram och du får utforska hur vattenkvalitet, rostningsgrad och malningsgrad påverkar bryggkaffets smak och extraktion.

Förkunskap: Brewing Intermediate
Kurslängd: 3 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 9 800 kr/person
Antal deltagare: 3–6 pers
SCA Coffee Diploma: 25 poäng


SENSORY SKILLS FOUNDATION

Grundläggande kunskap om sensorisk bedömning. Hur vi uppfattar smak och hur man tillämpar kunskaperna när man bedömer kaffe.
Du får lära dig mer om våra sinnen och hur man sätter upp en testpanel och förbereder en koppning. Kursen lär dig rätt terminologi för att beskriva olika karaktärer och defekter samt vilken utrustning och vilka testmetoder som är lämpliga för provsmakning.

Kurslängd: 1 dag
Pris inklusive SCA certifiering: 3 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers
SCA Coffee Diploma: 5 poäng


SENSORY SKILLS INTERMEDIATE

Utbildningen passar för den som redan arbetar inom området och vill utveckla sina kunskaper inom kaffesensorik. Kursen går djupare in på hur vi smakar, uppfattar och tolkar sensoriska färdigheter.
Du får lära dig att hålla en provsmakning, identifiera olika kvaliteter och kommunicera olika typer av arom, fyllighet och smak enligt internationell standard. På denna kurs lär vi även ut hur man använder sig av olika testmetoder och hur man sätter upp och arbetar med en smakpanel.

Förkunskap: Sensory skills foundation
Kurslängd: 2 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 6 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers
SCA Coffee Diploma: 10 poäng


SENSORY SKILLS PROFESSIONAL

En kurs för den professionelle med lång erfarenhet i kaffebranschen som vill ta ytterligare ett steg för att kunna leda och utveckla provsmakningar och sensoriskt arbete.

I denna kurs lär du dig mer om metodik och vetenskapen bakom sensorik. Du lär dig att sätta upp en testpanel samt att hantera och förbereda en provsmakning enligt SCA cupping form. Här ingår att känna igen och identifiera positiva och negativa aromer och kvaliteter.

Förkunskap: Sensory Skills Intermediate
Kurslängd: 3 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 9 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers
SCA Coffee Diploma: 25 poäng


BARISTA SKILLS FOUNDATION

Grundläggande kunskap om baristahantverket och vilken utrustning och teknik som krävs för att bli en riktigt bra barista.

Kursen ger en djupare kunskap om specialkaffe och hur du på olika sätt kan påverka smaken för att öka kvaliteten på det kaffe du serverar. Kursen går igenom dosering, malning, extrahering, rengöring, mjölkskumning mm.

Kurslängd: 1 dag
Pris inklusive SCA certifiering: 3 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers
SCA Coffee Diploma: 5 poäng


BARISTA SKILLS INTERMEDIATE

En kurs för dig som redan jobbar som barista och vill kunna analysera vilka faktorer som påverkar baristahantverket.

Kursen ger dig en djupare förståelse för kaffe som råvara, olika underarter och processmetoder. Du får analysera
hur dosering, malningsgrad och ratio påverkar extraktion, fyllighet och smak på espresson. Du får också en djupare förståelse för mjölkens kemi, latte art, kundservice, ekonomi, hur man jobbar smartare samt hälsa och säkerhet.

Förkunskap: : Barista Foundation eller en djup kunskap om espressobryggning
Kurslängd: 2 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 6 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers
SCA Coffee Diploma: 10 poäng


BARISTA SKILLS PROFESSIONAL

En kurs för den professionelle baristan som vill ta ytterligare ett steg för att få specialistkunskap och kunna brygga espresso i mästarklass.

Kursen testar din förmåga att förstå espressobaserade drycker såväl ur ett praktiskt som vetenskapligt perspektiv. Du får sätta egna recept på olika sorters kaffe för att få bästa möjliga smakupplevelse. Här får du också en fördjupad kunskap om vattenkvalitet, mätmetoder, processmetoder, kaffets färskhet, arbetsledning och latte art.

Förkunskap: Barista Intermediate
Kurslängd: 2 dagar
Pris inklusive SCA certifiering: 9 800 kr/person
Antal deltagare: 4–6 pers

SCA Coffee Diploma: 25 poäng


Planerade utbildningar hittar du under ”Kaffeutbildningar”