Policies och certifikat

Kvalitet och hållbar utveckling är viktigt för oss. Därför har vi ett certifierat verksamhetsledningssystem som omfattar kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö.  Du kan också läsa mer om vårt arbete inom miljö och ansvar under menyn Vårt ansvar.

Våra övergripande policydokument finns att ladda ner här:

Och våra certifikat finns att ladda ner här: