1. Hem
  2. »
  3. Hållbarhet
  4. »
  5. Certifieringar

Certifieringar

Certifieringar är ett av flera viktiga verktyg i vårt hållbarhetsarbete. Vi är en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, och köper också stora mängder Rainforest Alliance-certiferat kaffe.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Odlaren garanteras ett minimipris som ska täcka produktionskostnaden samt en Fairtrade-premie för investeringar i lokalsamhället och verksamheten.

Läs mer på fairtrade.se

Ekologiskt

EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen. Används bara på livsmedel som odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende märkning med fokus på bevarandet av biologisk mångfald, mer hållbara odlingsmetoder samt odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.

Rainforest Alliance har gått samman med organisationen UTZ certified, och tagit fram den nya The Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard som började gälla 1 juli 2021. Den nya certifierings programmet fokuserar på ökad transparens och har striktare kontroller, bland annat används satellitinformation för att kontrollera avskogning.

Läs mer på ra.org

På grund av störningar i leveranskedjan går det för tillfället inte att få tag på tillräckligt med certifierat kaffe för våra Rainforest Alliance-certifierade produkter. Det innebär att produkterna just nu kan innehålla mindre Rainforest Alliance-certifierat kaffe än vad som krävs för användning av Rainforest Alliance-märket. Så fort försörjningsbristen är löst kommer produkterna återigen innehålla Rainforest Alliance-certifierat kaffe på den nivå som krävs. Mer information hittar du här.