1. Hem
  2. »
  3. Hållbarhet
  4. »
  5. Förpackningar

Förpackningar

Förpackningens viktigaste uppgift är såklart att skydda kaffet och bevara smaker och aromer. Förpackningen står för en liten del av vår klimatpåverkan, men vi jobbar ändå aktivt med att utveckla nya, smarta lösningar som är ännu bättre för miljön. Vi har bestämt oss för att alla våra förpackningar senast 2030 ska vara 100 procent materialåtervinningsbara och gjorda av förnybart eller återvunnet material. Det är en förutsättning för ett cirkulärt kretslopp där förpackningsmaterialet kan användas om och om igen.

Massbalans

Som ett led i övergången till mer hållbara förpackningar arbetar vi med en massbalanslösning som gör att vi succesivt byter ut fossil plast mot mer hållbara alternativ. Massbalans innebär att vi bidrar till att mängden plast från biobaserade källor ökar baserat på våra volymer, och att mängden fossil plast minskar i samma takt. Lösningen omfattar leverantörens totala produktion vilket gör att vissa av våra förpackningar kan innehålla mer förnybart material och andra mindre.

Den massbalanslösning vi valt att jobba med är tredjepartscertifierad av ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Så återvinner du förpackningen!

Malet kaffe

Förpackningen består av plast (där ungefär hälften är förnybar råvara), och ett tunt pappersomslag. Kombinationen gör att mängden plast minskar utan att smaker och aromer äventyras.

Hjälp oss återvinna genom att sortera påsen som plast och omslaget som papper.

Hela bönor

Förpackningen består av plast i olika skikt (där ungefär hälften är förnybar råvara). Det säkerställer smaker, aromer och en effektiv och säker hantering. Materialet används även för en del av vårt malda kaffe till kaféer och restauranger.

Hjälp oss återvinna genom att sortera som plast.

Nya förpackningar för hela bönor

Vi har börjat övergången till förnybar och återvunnen förpackningsråvara enligt massbalansprincipen. Ett viktigt steg mot målet att alla våra förpackningar ska kunna materialåtervinnas så att dom bidrar till ett cirkulärt kretslopp.

Hjälp oss återvinna genom att sortera som plast.

ICE

Vårt iskaffe packas i CartoCan®, en kartonglösning gjord på förnybar råvara. Förpackningen tillverkas, stansas och lamineras i Värmland.

Hjälp oss återvinna genom att sortera som papper (den lilla flärpen på locket återvinns som metall).