Familjen Löfbergs Stiftelse

Familjen Löfberg har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt hundra år. 2014 stärkte familjen sitt engagemang genom att bilda en privat stiftelse som främjar en hållbar utveckling i kaffeodlarländer. 

Stiftelsen finansieras av familjen Löfberg och förvaltas av en styrelse som består av syskonen Therese Gustafsson, Martin Löfberg och Kathrine Löfberg.

Etiopien - Löfbergs Stiftelse

Bild från uppstartsmöte i Amaro i Etiopien, Guiseppe Lavazza, Therese Gustafsson och Ms Asnakech Thomas.

 

Våra projekt

 

Coffee Alliance For Ethiopia (CAFÉ)
Projektet förbättrar konkurrenskraften och försörjningen för 2 500 kaffebönder och deras familjer genom utbildning i hållbara odlingsmetoder, jämställdhet, marknadsföring och försäljning. Arbetet sker i samarbete med familjerna Lavazza och Neumanns stiftelser, Austrian Development Agency och en rad lokala aktörer och pågår i fem år med en budget på elva miljoner kronor.

Solvatten
Vi har utrustat 72 småskaliga kaffebönder i Uganda med Solvatten – en svensk innovation som renar vatten på ett billigt, miljövänligt och snabbt sätt med hjälp av UV-ljus. Familjer som bor långt från fungerande vattenbrunnar sparar tid, man behöver inte köpa ved eller avverka skog för att värma vatten, och framförallt: man får tillgång till rent vatten vilket främjar hälsan. Det här är ett pilotprojekt där vi bl.a. hoppas kunna skala upp insatserna med hjälp av vännerna i International Coffee Partners.

Young coffee entrepreneurs of Antioquia
Småskaligt projekt som förbättrar utvecklingsmöjligheterna för nästa generation kaffeodlare i Antioquia, i nordvästra Colombia. 40 deltagare som bl.a. får utbildning i hållbara odlingsmetoder vilket förbättrar kvalitet, produktivitet och intäkter. Syftar även till att underlätta generationsskifte och fredsbevarande processer. Arbetet sker i samarbete med FNC, den nationella organisationen för landets kaffeodlare.

 

Kontakt

Familjen Löfbergs Stiftelse, Box 1501, 651 21 Karlstad, Sweden
E-post: familjenlofbergsstiftelse@lofbergs.se

 

Familjen Löfbergs Stiftelse logotup