1. Hem
  2. »
  3. Om oss
  4. »
  5. Familjen Löfbergs Stiftelse

Familjen Löfbergs Stiftelse

Familjen Löfberg har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt hundra år. 2014 stärkte familjen sitt engagemang genom att bilda en privat stiftelse som främjar en hållbar utveckling i kaffeodlarländer. 

Stiftelsen finansieras av familjen Löfberg och förvaltas av en styrelse som består av syskonen Kathrine Löfberg, Martin Löfberg och Therese Gustafsson.

Kathrine Löfberg
Martin Löfberg
Therese Gustafsson

Några av våra projekt

2024pågående: Help to Help

Tillsammans med Help to Help gör vi det möjligt för ungdomar i Tanzania och Uganda som annars inte haft möjlighet till högre studier att utbilda sig till samhällsviktiga yrken; till exempel agronomer, ekonomer, ingenjörer och läkare. Det här bidrar till långsiktig positiv förändring för både individer, familjer och samhället i stort.

2022: Seynekun Youth Project

Projekt hjälper unga kaffeodlare som tillhör ursprungsbefolkningen Arhuaco i Colombia att utveckla sitt kaffeodlande, och bidrar tilI att deltagarna får teoretiska och praktiska utbildningar kring ledarskap, hållbara odlingsmetoder och hur de kan förbättra kvalitén på sitt kaffe. I slutändan handlar det om att ge dom möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor och att inspirera kommande generationer att se en framtid inom kaffe.

2020-2021: Young coffee entrepreneurs of Antioquia

Småskaligt projekt som förbättrar utvecklingsmöjligheterna för nästa generation kaffeodlare i Antioquia, i nordvästra Colombia. 40 deltagare som bl.a. får utbildning i hållbara odlingsmetoder vilket förbättrar kvalitet, produktivitet och intäkter. Syftar även till att underlätta generationsskifte och fredsbevarande processer. Arbetet sker i samarbete med FNC, den nationella organisationen för landets kaffeodlare.

2019- pågående: Trine

Vi delfinansierar lån till solenergiföretag i kaffeodlarländer vilket bidrar till en ren och stabil strömförsörjning. I Kenya kommer drygt 9 000 personer få tillgång till ren el, vilket minskar CO2-utsläppen med 3 200 ton. I Nigeria är målet att ställa om från diesel- till elektriska truckar. Båda projekten har ett särskilt fokus på arbete för kvinnor.

2018-2019: Solvatten

Vi har utrustat 72 småskaliga kaffebönder i Uganda med Solvatten – en svensk innovation som renar vatten på ett billigt, miljövänligt och snabbt sätt med hjälp av UV-ljus. Familjer som bor långt från fungerande vattenbrunnar sparar tid, man behöver inte köpa ved eller avverka skog för att värma vatten, och framförallt: man får tillgång till rent vatten vilket främjar hälsan. Det här är ett pilotprojekt där vi bl.a. hoppas kunna skala upp insatserna med hjälp av vännerna i International Coffee Partners.

2014-2018: Coffee Alliance For Ethiopia (CAFÉ)

Projektet förbättrar konkurrenskraften och försörjningen för 2 500 kaffebönder och deras familjer genom utbildning i hållbara odlingsmetoder, jämställdhet, marknadsföring och försäljning. Arbetet sker i samarbete med familjerna Lavazza och Neumanns stiftelser, Austrian Development Agency och en rad lokala aktörer och pågår i fem år med en budget på elva miljoner kronor.

Kontakt

Familjen Löfbergs Stiftelse
Box 1501
651 21 Karlstad
Sweden
E-post: familjenlofbergsstiftelse@lofbergs.se