Familjen Löfbergs Stiftelse

Familjen Löfberg har arbetat med hållbarhetsfrågor i drygt hundra år. 2014 stärkte familjen sitt engagemang genom att bilda en privat stiftelse som främjar en hållbar utveckling i kaffeodlarländer. 

Stiftelsen finansieras av familjen Löfberg och förvaltas av en styrelse som består av syskonen Therese Gustafsson, Martin Löfberg och Kathrine Löfberg.

Etiopien - Löfbergs Stiftelse

Bild från uppstartsmöte i Amaro i Etiopien, Guiseppe Lavazza, Therese Gustafsson och Ms Asnakech Thomas.

 

Några Av Våra projekt

Seynekun Youth Project
Projekt hjälper unga kaffeodlare som tillhör ursprungsbefolkningen Arhuaco i Colombia att utveckla sitt kaffeodlande, och bidrar tilI att deltagarna får teoretiska och praktiska utbildningar kring ledarskap, hållbara odlingsmetoder och hur de kan förbättra kvalitén på sitt kaffe. I slutändan handlar det om att ge dom möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor och att inspirera kommande generationer att se en framtid inom kaffe. 

Coffee Alliance For Ethiopia (CAFÉ)
Projektet förbättrar konkurrenskraften och försörjningen för 2 500 kaffebönder och deras familjer genom utbildning i hållbara odlingsmetoder, jämställdhet, marknadsföring och försäljning. Arbetet sker i samarbete med familjerna Lavazza och Neumanns stiftelser, Austrian Development Agency och en rad lokala aktörer och pågår i fem år med en budget på elva miljoner kronor.

Solvatten
Vi har utrustat 72 småskaliga kaffebönder i Uganda med Solvatten – en svensk innovation som renar vatten på ett billigt, miljövänligt och snabbt sätt med hjälp av UV-ljus. Familjer som bor långt från fungerande vattenbrunnar sparar tid, man behöver inte köpa ved eller avverka skog för att värma vatten, och framförallt: man får tillgång till rent vatten vilket främjar hälsan. Det här är ett pilotprojekt där vi bl.a. hoppas kunna skala upp insatserna med hjälp av vännerna i International Coffee Partners.

Young coffee entrepreneurs of Antioquia
Småskaligt projekt som förbättrar utvecklingsmöjligheterna för nästa generation kaffeodlare i Antioquia, i nordvästra Colombia. 40 deltagare som bl.a. får utbildning i hållbara odlingsmetoder vilket förbättrar kvalitet, produktivitet och intäkter. Syftar även till att underlätta generationsskifte och fredsbevarande processer. Arbetet sker i samarbete med FNC, den nationella organisationen för landets kaffeodlare.

 

Kontakt

Familjen Löfbergs Stiftelse, Box 1501, 651 21 Karlstad, Sweden
E-post: familjenlofbergsstiftelse@lofbergs.se

 

Familjen Löfbergs Stiftelse logotup