Hållbarhet 18/19

Dags att summera alla hållbara framsteg som gjorts senaste året.

Några exempel:

  • Ökade vår andel inköpt certifierat kaffe med 33 % till 71,8 %.
  • Lanserade förpackningar av FÖRNYBART eller ÅTERVUNNET material.
  • Bidrog med 52,5 miljoner kronor i premier till de Fairtrade-kooperativ

Läs hela hållbarhetsredovisningen här.