Varför har ni papper runt kaffeförpackningen?

Plast, som tillverkas av olja är en icke förnyelsebar resurs. Papper, som tillverkas av träfiber är däremot en förnyelsebar resurs. Det är bl a dessa argument som styrt oss i vårt val av förpackning.

För att kunna göra plasten så tunn som möjligt har vi ett skyddande pappersomslag runt plasten. Att packa ett rostat och malet kaffe i enbart pappersförpackning är uteslutet. Aromerna avgår och syret i luften får oljorna i kaffet att härskna inom ca 10 dagar i en förpackning med så låg barriär. De kaffeförpackningar du finner i butiken med endast plast har nästan dubbelt så tjock plast som Löfbergs förpackning har. Dessutom är de sammansatta av plastmaterial med olika återvinningsegenskaper.

Löfbergs kaffeförpackning består av ett tunt pappersomslag kring en helt aluminiumfri barriärplast uppbyggd av polyolefiner. Vid fullständig förbränning omvandlas denna till energi samt koldioxid och vatten. Pappret är dessutom möjligt att materialåtervinna. Plasten ska sorteras som plastförpackning för att komma in i loopen för återvinning. Men i dagsläget finns tyvärr ingen köpande marknad för plastlaminat av polyolefiner, så den tomma förpackningen som återvinns går istället till energiutvinning. Vår förhoppning är att i framtiden kunna materialåtervinna alla plastförpackningar – och vi jobbar på med denna utveckling för att snart kunna ha en helt cirkulär kaffeförpackning på plats. Det är hållbart tycker vi!