Varför har ni papper runt kaffeförpackningen?

Plast, som tillverkas av olja är en icke förnyelsebar resurs. Papper, som tillverkas av träfiber är däremot en förnyelsebar resurs. Det är bl a dessa argument som styrt oss i vårt val av förpackning.

För att kunna göra plasten så tunn som möjligt har vi ett skyddande pappersomslag runt plasten. Att packa ett rostat och malet kaffe i enbart pappersförpackning är uteslutet. Aromerna avgår och syret i luften får oljorna i kaffet att härskna inom ca 10 dagar i en förpackning med så låg barriär. De kaffeförpackningar du finner i butiken med endast plast har nästan dubbelt så tjock plast som Löfbergs förpackning har. Dessutom är de sammansatta av plastmaterial med olika återvinningsegenskaper.

Löfbergs kaffeförpackning består av ett tunt pappersomslag kring en helt aluminiumfri barriärplast uppbyggd av polyolefiner. Vid fullständig förbränning omvandlas denna till energi samt koldioxid och vatten. Plast och papper är också möjliga att materialåtervinna.