Varför finns det ingen ingrediensförteckning på förpackningarna?

Under beteckningen ”kaffe” får endast produkt saluföras som uteslutande innehåller rostade kaffebönor, dvs kärnor från kaffeträdets frukt. Det finns alltså ingen annan ingrediens än kaffe i förpackningarna. Om kaffebönorna blandas med annan ingrediens skall detta deklareras i en innehållsförteckning och produkten skall ha en beteckning som inte vilseleder konsumenten.