Varför är bönorna oljiga?

Oljan på ytan av kaffebönorna gör att bönorna hänger sig i behållaren ovanför kvarnen.

Oljan är en naturlig del av kaffebönan och oljehalten varierar för olika bönor. Arabica innehåller t ex mer olja än Robusta. Hög oljehalt i kaffebönan tyder på att det är kaffe av hög kvalitet. De eteriska oljorna bär mycket av smakämnena i kaffet.

Tyvärr är det inte mycket vi kan göra för att förhindra oljan från att tränga ut ur kaffebönan vid rostning. Ju mörkare rostning desto mer olja tränger också ut ur bönan. Tyvärr ställer kaffebönorna ibland till problem vid malning och det är därför viktigt att rengöra sin kvarn med jämna mellanrum.