Var gör ni av avfallen och utsläppen från fabriken i Karlstad?

Vi sorterar allt avfall. Den enda restprodukt vi har är ”flarn”, en hinna som lossnar från råkaffebönan då den rostas. Dessa tas ut i form av pellets och går till förbränning som biobränsle. Well pressas och går till materialåtervinning liksom krymp- och sträckfilm av PE-plast. Även kontorspapper går till materialåtervinning. Brännbara sopor går till förbränning i Karlstads fina anläggning på Heden där energin tas tillvara och utnyttjas till fjärrvärme. För övrigt sorterar vi glas, metallskrot, lysrör, kompost, elektronikskrot med mera och sänder detta till återvinning.