Vad står Fairtrade för?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Märkningen skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
• Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
• Barnarbete och diskriminering motverkas.
• Demokratin och organisationsrätten främjas.
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Det är den enda märkningen som garanterar ett minimipris till bonden och dessutom en extra premie till kooperativet.

För mer information se: www.fairtrade.se