Vad är prezzokaffe?

Löfbergs Prezzokaffe är en malningsgrad som är speciellt lämplig för perkulator och pressobryggare. Malningen är grövre än bryggkaffe men betydligt finare än kokkaffe.

Presskannan är särskilt fördelaktig då en mindre mängd kaffe önskas. Bryggtiden blir som regel allt för kort då endast 2-3 koppar ska tillredas i en vanlig hushållsbryggare. För att dra ur de fina aromerna ur de malda kaffebönorna krävs en extraheringstid på 4 minuter och en vattentemperatur på 92-96 grader.