Vad är målet för International Coffee Partners?

Målet är att stärka konkurrenskraften hos kaffeodlarna genom att öka såväl produktiviteten som kvaliteten på kaffet och därmed förbättra levnadsstandarden på ett hållbart sätt. Den grundläggande metoden som används är hjälp-till-självhjälp och många insatser är därför kopplade till utbildning av olika slag och även mycket praktiskt arbete. När projekten är avslutade ska kaffeodlarna ha ett förbättrat utgångsläge och själva kunna driva sin egen utveckling framåt.