Vad är de största utmaningarna idag inom kaffevärlden?

Kaffebranschens stora utmaningar är klimatförändringarna och att bevara intresset för kaffeodling hos kommande generationer.

Klimatförändringarna leder till oförutsägbara väderförhållanden med kraftiga regn, ihållande torka och annat som påverkar kvalité och skördar negativt. Det i sin tur gör det svårare för kaffebönderna att tjäna pengar och påverkar kommande generationers intressen att fortsätta odla kaffe, vilket på sikt hotar tillgången på gott kaffe.

Tillsammans med andra familjeägda kaffeföretag inom samarbetet International Coffee Partners, SIDA och andra  startade vi projektet Coffee and Climate. Projektet ska förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna – och samtidigt kunna öka sina inkomster.

Läs mer om International Coffee Partners och våra projekt i ursprungsland här.