Når extra pengarna jag betalar för Fairtrade fram till kaffebonden?

Allt certifierat kaffe har ett id-nummer som följer med kaffet från kaffeodlaren/kooperativet fram till kafferosteriet någonstans i världen. Utifrån det kan man alltid spåra var kaffet kommer ifrån och i efterhand kontroller att pengarna kommit fram. Man kan också se vad den extra premien som kooperativet fått har använts till. Det kan t ex vara nya vägar, vaccination, utbildning, teknisk utrustning. Vi ser också själva när vi är ute och reser och träffar kaffebönderna vilken utveckling som skett på plats.