Innehåller espressokaffe lika mycket koffein som bryggkaffe?

Svaret beror på hur man doserar. Det beror också på vilken typ av kaffe man använder. Koffeinhalten varierar naturligt i olika kaffesorter, men man räknar generellt med att Arabicabönan innehåller ca 1% koffein och Robusta ca 2%.

Man doserar normalt ungefär lika mycket kaffe till en enkel espresso som till en kopp bryggkaffe. Eftersom koffein är lättlösligt får man i båda fallen i sig ungefär lika mycket koffein, men koncentrationen är förstås högre i espresson.

Räkneexempel för 100% Arabica.

Dosering 8 g kaffe (koffeinhalt 1 %) ger 80 mg koffein per kopp.

Bryggkaffe
1,35 dl (135 g)
Koffeinhalt: 80/135= 0,6 mg/g

Espresso
3,5 cl (35 g)
Koffeinhalt: 80/35=2,3 mg/g