Hur transporteras kaffet från plantagerna ut till butikerna?

Inom producentländerna skiftar transportsätten för råkaffet (orostat kaffe) allt från mula eller åsna till lastbil. Här har vi svårt att påverka transportsätt till de mest miljöskonsamma alternativet. Från producentländerna till Sverige fraktas råkaffet med båt i bulklastade containrar.När vi ändrade från små säckar à 60 kg till bulklastade containrar på 22 ton kunde vi spara ca 100 transporter per år.

Från Göteborg till vårt rosteri i Karlstad transporteras råkaffet på järnväg. Spåret passerar vårt lagerhus där vi med hjälp av en kran lyfter och tömmer hela containern in i vår anläggning. Vi kan var mycket stolta över den unika lösningen. Miljöbelastningen från båt- och tågtransporter är mycket låg jämfört med lastbilstransporter. För distribution ut till butik ställer vi höga miljökrav vid upphandling av frakter. Vi använder oss av verktyger QIII för att bistå, granska och bedöma transportköpare så att de i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter och persontransporter.