Hur ska man förvara kaffe?

Kaffe är en mycket känslig produkt, aromerna är lättflyktiga och de eteriska oljorna i kaffet härsknar i kontakt med syret i luften.

Bäst bevaras aromen om kaffet får vara kvar i sin ursprungsförpackning. I en väl försluten förpackning som förvaras mörkt och svalt, gärna i kylen, håller sig kaffet väl i ca 10 dagar. Mindre kräsna personer kan säkert acceptera kaffet även efter en månads förvaring. Utsätts kaffet däremot för luft, ljus och värme förstörs aromerna på några timmar.