Klimatsmarta förpackningar

Med den nya förpackningen minskar klimatpåverkan med upp till 34 procent. En klimatsmartare förpackning helt enkelt. Den har givetvis samma skyddande egenskaper som vanlig plast och är helt återvinningsbar. Detta nya material är ett viktigt steg mot vårt 2030 mål då 100 procent av våra förpackningar ska komma från återvunnen eller förnybar råvara.

Minskad klimatpåverkan från förpackningar

Varje år används mer än 320 miljoner ton plast i världen. Förpackningar står för 40 procent av all plastanvändning. Nästan all plast består av fossil råvara, ju mer fossil plast desto större klimatpåverkan. Därför har vi bestämt oss för att alla våra förpackningar år 2030 ska bestå av förnybart eller återvunnet material. Arbetet har redan börjat.

Vår hållbara förpackningsresa

Redan för 25 år sedan började vi använda mer klimatsmarta förpackningar. Som första kaffeföretag i Europa tog vi bort aluminium i våra förpackningar. Och vi bytte kartongen mot ett tunt pappersomslag. Det har sparat 1 700 ton aluminium. Eller 100 miljoner burkar. Vi minskade också från tre till två skikt plast i vår hårdvac. Och vi har fortsatt minska andelen material i våra förpackningar. Vi arbetar dessutom ständigt för att hitta de mest klimatsmarta förpackningslösningar för alla våra produkter, till exempel vår växtbaserade kapsel för Nespressosystemet® och våra kalla kaffedrycker i Cartocan ®och Lamican ®.