Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi arbetar för att vårt kaffe både ska smaka och göra gott. Trots att vi tillverkar mer och mer kaffe sjunker vår klimatpåverkan. Det är vi naturligtvis både glad och stolta över.

Framstegen på hållbarhetsområdet handlar om både stora och små åtgärder i hela värdekedjan – från böna till kopp.

Det handlar om energieffektiviseringar, smartare transporter och mer förnybar energi. Det handlar om frisknärvaro och lokala samhällsinsatser. Och det handlar framförallt om att bidra till mer hållbara odlingsmetoder och om att påverka arbetsförhållanden och livsvillkor för kaffebonden och hens familj. Allt det här kan du läsa mer om i vår hållbarhetsredovisning.

Hittar du något som du tycker är extra bra, berätta gärna det för oss. Och upptäcker du något du tycker vi ska tänka på eller som vi kan göra ännu bättre är vi tacksamma för den återkopplingen också. Det hjälper oss att bli ännu bättre – och godare.

Läs vår hållbarhetsredovisning 2021-2022.