Kampanjvillkor

Löfbergs Lila AB ansvarar inte för eventuella personskador eller skador på utrustning som kan uppstå under kampanjen. Personal som företräder Löfbergs Lila AB förbehålls rätten att utesluta deltagare som kan ha ansetts tillskansa sig fördelar i kampanjen på ett otillbörligt sätt eller på annat olämpligt vis påverkat kampanjens utfall.

Alla personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). De uppgifter som lämnas i samband med deltagandet i kampanjen kommer endast användas för att kunna administrera kampanjen. Personuppgifterna kommer inte att överlåtas eller säljas vidare. Om du önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på icehunt@lofbergs.se.

Du måste godkänna att appen får använda din geografiska position via din smartphone. Din position spåras endast när appen används.

En användare kan delta i kampanjen max en gång per dag.

Notera att driften av appen kräver datatrafik som kan belasta ditt abonnemang. Användning av appen belastar även telefonens batteri. Löfbergs Lila AB svarar inte för trafikavgifter eller kostnader som uppstår för deltagaren i samband med användandet av appen.

Löfbergs Lila AB, eller i kampanjen samverkande företag, kan ej hållas ansvariga för att kampanjen ställs in, senareläggs eller ändras på grund av oförutsedda händelser. Löfbergs Lila AB garanterar inte att appen ICE Hunt kommer att fungera avbrottsfritt eller att eventuella defekter kommer att korrigeras. Löfbergs Lila AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla appen i användbart skick. Löfbergs Lila AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort funktioner i appen, med eller utan föregående meddelande.

Kampanjen arrangeras av Löfbergs Lila AB, org.nr 556290-7088.

Genom att godkänna kampanjvillkoren ovan godkänner du reglerna för den här kampanjen.