Hur ska förpackningen sorteras?

Kartongen sorteras som papper, påsen som plast och filterpåsen med kaffe som kompost.