Klimatbokslut

Hagainitiativet är ett nätverk där vi arbetar tillsammans med andra företag för att minska näringslivets klimatpåverkan. Varje år gör vi ett gemensamt klimatbokslut där vi redovisar mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen. Det gör vi för att visa att klimatåtgärder leder till minskade utsläpp och ökad lönsamhet.

Kaffeplockning i PeruKaffeodlare i Peru