Ansvar från böna till kopp

Att ta ansvar för människor och miljö har alltid varit viktigt för oss. Arbetet spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp, från odling till slutkonsument. För oss handlar det bland annat om att skapa förutsättningar för mer hållbara odlingsmetoder, smartare transporter, effektiviseringar i produktionen och att öka tillgången och efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar.

Kaffeodling

Drygt 80 procent av kaffets klimatpåverkan sker i odlarledet. Därför är kaffeodlingarna ett prioriterat område. Här arbetar vi aktivt med att påverka arbetsförhållanden och livsvillkor för de ca 40 000 odlare som levererar kaffe tilloss, och för att fler ska ställa om till mer hållbara odlingsmetoder.

 

Vi köper allt vårt kaffe direkt från odlarländer och reser ca 150 dagar om året för att besöka kaffeodlare. På våra resor ser vi med egna ögon att våra insatser hjälper kaffebonden att odla kaffet med hänsyn till miljön, möta klimatförändringar, öka sin produktivitet och sina inkomster, samt förbättra och utveckla livsvillkoren och lokalsamhället.

• Vi driver egna utvecklingsprojekt i odlarländer

• Vi köper allt kaffe direkt från odlarländer

• Vi är en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe

Kaffeodling i Colombia

Foto: Martin Löfberg besöker kaffeodlaren Ana-Maria i Colombia

Transport

Det är en lång väg från kaffeodlingarna runtom i världen till vårt rosteri. Ändå står transporterna för en relativt liten del av kaffets totala klimatpåverkan (ca 3 procent). Vi minimerar vårt avtryck genom att transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt rosteri, och genom att packa smartare så att antalet transporter minskar.

• Vi transporterar kaffet med båt och tåg ända in i vårt rosteri.

Förädling

De senaste 20 åren har vi fördubblat produktionen utan att energianvändningen ökat. Det är ett resultat av både små och stora åtgärder. Vi använder grön el från vindkraft och, berg- och fjärrvärme och återanvänder energi i rostprocessen. Vi jobbar också med att förbättra och miljöanpassa våra förpackningar. I början av 1990-talet var vi till exempel först med att ta bort aluminiumet i kaffeförpackningar.

• Vi har fördubblat produktionen de senaste 20 åren utan att öka energianvändningen.

Leverans

Vi ställer höga krav på de transportföretag vi anlitar och använder ett särskilt upphandlingsverktyg för hållbara transporter. Verktyget tar hänsyn till arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Samtidigt optimerar vi våra körningar och packar smartare så att transporterna minskar i både längd och antal.

Konsumtion

Här handlar det mycket om att öka efterfrågan och konsumtionen av kaffe från certifierade odlingar. Det har vi jobbat med i decennier. 1995 importerade vi den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Några år senare började vi sälja kaffe som var både ekologiskt- och Fairtrade-märkt.

Idag har hela vårt sortiment en märkning. Det är ett sätt att göra det enkelt för dig som konsument. Väljer du Löfbergs väljer du gott och hållbart.

• Sedan hösten 2014 har hela vårt sortiment en märkning (ekologisk, Fairtrade eller Rainforest Alliance).

 

Samhällsansvar

Vi har alltid varit engagerade i lokalsamhället. Oavsett om det gäller vårt närområde eller ett kooperativ i något av världens kaffeodlarländer. Vi bidrar till en positiv samhällsutveckling på olika sätt. Det kan till exempel handla om sponsring, samarbeten med skolor och universitet eller utvecklingsprojekt för kaffeodlare.

• Varje år bidrar vi med närmare sju miljoner kronor i olika samhällsprojekt.