Vårt hållbarhetsarbete

Den goda smaken har vi jobbat med sedan 1906. Att ta ansvar för människor och miljö har varit naturligt lika länge. För oss är det självklart att kaffe både ska smaka och göra gott.

Vårt hållbarhetsarbete spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp. Utmaningarna och möjligheterna ser olika ut i olika delar av kedjan. Klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter är två av våra viktigaste hållbarhetsaspekter. Det är också de områden vi prioriterar högst, även om vi naturligtvis gör mycket på andra områden också.

Vi tar ansvar för människor och miljö

 • Familjeföretag i tredje och fjärde generationen.
 • En av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.
 • Hållbarhet och ansvar sedan 1906.
 • Här kan du läsa vår uppförandekod.

Vi möter kaffebonden

 • Vi köper allt kaffe direkt från odlarländer och reser ca 150 dagar om året för att besöka kaffebönder.
 • Vi reser ända fram till kaffeodlingen.
 • Långa och nära relationer säkerställer kvalitet och en positiv utveckling.

Våra egna utvecklingsprojekt

 • Med International Coffee Partners driver vi egna utvecklingsprojekt med sex andra familjeägda kaffeföretag.
 • Förbättrar konkurrenskraft och livsvillkor för småskaliga kaffebönder.
 • På våra resor ser vi med egna ögon att arbetet ger resultat.
 • Vi driver även utvecklingsprojekt nära kopplade till de globala klimatutmaningarna.

Vi har tagit ställning

 • Vi vet av erfarenhet att certifieringar är bra för både människor och miljö.
 • Först i Sverige med ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.
 • Idag har hela vårt sortiment en hållbarhetsmärkning.