Samarbeten för hållbar utveckling

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Gör man saker tillsammans kan man göra ännu mer. Vi samarbetar med en rad olika företag och organisationer på hållbarhetsområdet. Här är några exempel.

Coffee & Climate – ett projekt där vi arbetar med andra kaffeföretag och organisationer för att förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna.

CSR Sweden – Sveriges ledande företagsnätverk med fokus på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang.

Fairtrade – en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fossilfritt Sverige – är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Hagainitiativet – ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

Hållbar Livsmedelskedja – ett unikt samarbete mellan livsmedelskedjans aktörer som bygger på dialog och samverkan. Vi samarbetar så att människorna på planeten kan äta god, hälsosam och hållbar mat nu och i framtiden

International Coffee Organisation – ett internationellt samverkansorgan med fokus på att utveckla och stärka en hållbar expansion inom den globala kaffesektorn.

International Coffee Partners – en ideell organisation där vi, tillsammans med sex andra familjeägda kaffeföretag, driver egna utvecklingsprojekt i odlarländer för att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder.

Livsmedelsföretagen – arbetar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Nätverket Mat och Miljö – en mötesplats för intressenter i livsmedelskedjan för att ta del av senaste fakta och händelser inom miljöområdet, samt ge möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan företag, organisationer och andra aktörer.

Rainforest Alliance – en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och föra att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för odlare.