Produktmärkningar

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att öka efterfrågan och konsumtionen av kaffe från certifierade odlingar. 1995 importerade vi den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Nu är vi en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Idag har hela vårt sortiment en märkning. Det är ett sätt att göra det enkelt för dig som konsument. Väljer du Löfbergs väljer du gott och hållbart kaffe.

Våra produktmärkningar:

De märkningar vi jobbar med har lite olika fokus, men alla bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö.

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm_jpg
Ekologiskt (EU-ekologiskt)
Märkningen visar att kaffet kommer från ekologiska odlingar utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.


Fairtrade
En oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Bonden garanteras ett minimipris och kooperativet får en extra premie. Det skapar förutsättningar för bättre arbets- och livsvillkor.


Rainforest Alliance
En oberoende märkning med fokus på att bevara den biologiska mångfalden, hållbara odlingsmetoder och odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.

Disclosure Text Rainforest Alliance
Due to supply chain disruptions caused by the COVID-19 pandemic, we are currently unable to source enough certified green coffee for our the brands within the Löfbergs Group with the Rainforest Alliance Certified™ seal and/or UTZ label. This means that these products may currently contain less than required UTZ certified and/or Rainforest Alliance Certified ingredients. We apologize for the inconvenience. As soon as this supply shortage is resolved, we expect to return to sourcing from UTZ certified and/or Rainforest Alliance Certified farms for these products. We will also purchase a volume of certified green coffee equivalent to what we would have used during this period, doing our part to help support farmers and protect the environment.