Produktmärkningar

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att öka efterfrågan och konsumtionen av kaffe från certifierade odlingar. 1995 importerade vi den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Nu är vi en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Idag har hela vårt sortiment en märkning. Det är ett sätt att göra det enkelt för dig som konsument. Väljer du Löfbergs väljer du gott och hållbart kaffe.

Våra produktmärkningar:

De märkningar vi jobbar med har lite olika fokus, men alla bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö.

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm_jpg
Ekologiskt (EU-ekologiskt)
Märkningen visar att kaffet kommer från ekologiska odlingar utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.


Fairtrade
En oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Bonden garanteras ett minimipris och kooperativet får en extra premie. Det skapar förutsättningar för bättre arbets- och livsvillkor.


Rainforest Alliance
En oberoende märkning med fokus på att bevara den biologiska mångfalden, hållbara odlingsmetoder och odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.

På grund av störningar i leveranskedjan går det för tillfället inte att få tag på tillräckligt med certifierat kaffe för våra Rainforest Alliance-certifierade produkter. Det innebär att produkterna just nu kan innehålla mindre Rainforest Alliance-certifierat kaffe än vad som krävs för användning av Rainforest Alliance-märket. Så fort försörjningsbristen är löst kommer produkterna återigen innehålla Rainforest Alliance-certifierat kaffe på den nivå som krävs. Mer information hittar du här.