Produktmärkningar

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att öka efterfrågan och konsumtionen av kaffe från certifierade odlingar. 1995 importerade vi den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Nu är vi en av världens största importörer av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.

Idag har hela vårt sortiment en märkning. Det är ett sätt att göra det enkelt för dig som konsument. Väljer du Löfbergs väljer du gott och hållbart kaffe.

Våra produktmärkningar:

De märkningar vi jobbar med har lite olika fokus, men alla bidrar till en hållbar utveckling för människor och miljö.

EU_Organic_Logo_Colour_54x36mm_jpg
Ekologiskt (EU-ekologiskt)
Märkningen visar att kaffet kommer från ekologiska odlingar utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

FCM_RGB_POS Fairtrade_jpg
Fairtrade
En oberoende produktmärkning med fokus på mänskliga rättigheter. Bonden garanteras ett minimipris och kooperativet får en extra premie. Det skapar förutsättningar för bättre arbets- och livsvillkor.

Rainforest Alliance logotyp
Rainforest Alliance
En oberoende märkning med fokus på att bevara den biologiska mångfalden, hållbara odlingsmetoder och odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.

UTZ logo
UTZ
En ideell organisation som genom information och utbildningar skapar förutsättningar för en mer hållbar produktion, ökad produktivitet och högre levnadsstandard.