Next Generation Coffee

I våra möten med kaffeodlare på avlägsna bergssluttningar runtom i världen ser vi glöden, engagemanget och passionen. Men vi ser också att det finns en hel del utmaningar. Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Det vill vi ändra på.

Next Generation Coffee är vår satsning för att få den unga generationen att se en positiv framtid inom kaffeodling. Genom utbildning och direkt handel förbättrar vi utvecklingsmöjligheterna för nästa generations kaffebönder. Samtidigt säkrar vi tillgången på riktigt gott kaffe i framtiden. Till glädje för nästa generations kaffeälskare.

Här kan du läsa mer om hur Next Generation Coffee smakar.

Upplev hela bilden med vår VR-film nedan, eller ladda ner appen DN.VR, och följ med upp i de Colombianska bergen. Träffa Emilio och Ana-Maria, två unga kaffeodlare som är med i vår satsning.

Läs mer om vår satsning Next Generation Coffee i artikelserien vi gjort tillsammans med Dagens Nyheter.

Fakta Next Generation Coffee

  • En satsning som stärker unga kaffeodlares utvecklingsmöjligheter
  • Deltagarna får stöd genom både utbildning och direkt handel
  • Fokus på att öka produktivitet och kvalitet så att odlarna tjänar mer pengar
  • Till en början riktar sig satsning till unga odlare i Kenya, Tanzania och Colombia
  • Löfbergs Next Generation Coffee finns både som bryggkaffe och hela bönor
Next Generation Coffee är vårt sätt att visa nästa generation att det finns en positiv framtid inom kaffeodling. En satsning på unga, passionerade kaffeodlare.

Fakta om Ana-Maria Zapata Palacio

  • Ung kaffeodlare frå Antioquia i Colombia
  • Började jobba med kaffe när hon var 17 år
  • Odlar kaffe på en yta motsvarande sex fotbollsplaner
  • Drömmen är att fortsätta växa och ge jobb år fler