Tillsammans kan vi påverka kaffets framtid

Passionen för gott kaffe har funnits med sedan 1906, liksom att ta ansvar för människor och planeten. Det genomsyrar allt vi gör idag, och innebär att vi bidrar till en hållbar utveckling som är cirkulär, rättvis och inkluderande. Både på hemmaplan och i odlarländer. Mycket av arbetet görs tillsammans med odlare, kunder och andra vänner. Det handlar om kraften i att göra saker tillsammans.

Så räddar vi morgonkaffet

"Att välja hållbart certifierat kaffe är ett enkelt sätt för alla att bidra till att vi kan dricka gott kaffe i framtiden också"

Läs artikeln här!

Vi revolutionerar kaffeindustrin

"Familjeföretagande är en livsstil, precis som att vara bonde i kaffeodlande länder"

Läs artikeln här!

Några exempel på det hållbarhetsarbete vi gör:

  • Vi köper allt kaffe direkt från odlarländer
  • Vi har 100% hållbart certifierat sortiment
  • Vi är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe
  • Våra utvecklingsprojekt har förbättrat möjligheterna för mer än 105 000 småskaliga kaffeodlare
  • Vi rostar kaffe med fossilfri gasol och packar det i klimatsmarta förpackningar
  • Sedan 2005 har vi minskat vår klimatpåverkan med 73%

Vår hållbarhetsredovisning

Läs mer här!

Vårt hållbarhetsramverk

Circular

Kaffe är fantastiskt! Vi älskar doften och smaken, att det ger oss energi och får oss att vakna. Kaffe är ett socialt kitt som får människor att träffas och umgås. Samtidigt vet vi att kaffe skulle kunna betyda ännu mer. Idag använder vi långt ifrån kaffets fulla potential. Det vill vi ändra på. Vi vill bidra till en 100 procent cirkulär produktion och konsumtion av kaffe, helt utan avfall. Kaffets klimatpåverkan är störst i odlarledet, 80 till 90 procent, och därför riktar vi många av våra insatser mot odlarländer. Samtidigt arbetar vi hårt med att minska påverkan från vår egen produktion och verksamhet.

Fair

En rättvis tillväxt på kommersiella villkor, där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras är en förut­ sättning för en hållbar utveckling – för oss, vår bransch och omvärld.

Klimatförändringarna påverkar kaffeskörden och de 125 miljoner människor som livnär sig på kaffe. Mänskliga rättigheter är ett risk­ område inom hela jordbrukssektorn och kaffe är inget undantag.

Inclusive

Vi tror på inkludering och mång­fald. Vi vill erbjuda våra med­ arbetare en arbetsplats där alla oavsett kön, ålder och ursprung kan vara sig själva, bidra och ut­ vecklas. En trygg, inkluderande och utvecklande kultur med ett mångfaldsperspektiv gör oss smartare och mer lönsamma.

Vi börjar med oss själva, men gör också vad vi kan för att påverka och använda vår position för att bidra till ett mer inkluderande samhälle. Vi är långt ifrån färdiga men vi har under året tagit flera viktiga kliv mot våra uppsatta mål.

Vi är en del av Hagainitiativet!

Hagainitiativet är ett nätverk av företag från olika branscher som jobbar för att få ner näringslivets klimatpåverkan. Som medlemmar i nätverket är vårt mål att minska vår klimatpåverkan med minst 85% till år 2030 jämfört med basåret 2005. Varje år gör vi ett gemensamt klimatbokslut.

Läs mer om Hagainitiativet och klimatbokslutet här!