För nästa generation kaffeälskare

Ett gott kaffe som bidrar till en bättre värld

Passion för kaffet är kärnan i allt vi gör.

Ett gott kaffe kan bidra till en bättre värld. Det är vår övertygelse och vårt syfte. Så har det varit och sedan 1906.

Men gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Det ska vi ändra på.

Next Generation Coffee

Färre unga ser en framtid som kaffeodlare och klimatet förändras. Det ska vi ändra på.

Ett kaffe som förändrar livet

Hållbarhet från böna till kopp

Arbetet spänner över hela värdekedjan, från böna till kopp, från odling till slutkonsument. Vi ställer höga krav, inte minst på oss själva.

Kravställare i hela kedjan

För oss är det självklart att kaffe både ska smaka och göra gott. Sedan 1906 har vi gjort kaffe som tar hänsyn till både människor och miljö. Arbetet genomsyrar allt vi gör – på hemmaplan och i odlarländer.

 

– Minskar vår egen klimatpåverkan

– Hjälper kaffeodlare att möta klimatförändringar och förbättra sina livsvillkor

– Ökar tillgången och efterfrågan på kaffe från certifierade odlingar

– Förbättrar för nästa generations kaffeodlare genom handel direkt från odlarland.

– 1995 importerade vi den första containern med ekologiskt kaffe till Sverige

– Idag är vi en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe

– Hela vårt sortiment har märkning

Next Generation Coffee – kaffe som ger unga odlare en positiv framtid

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet, samarbeten, märkningar och Next Generation Coffee.


 

Vi är en del av Hagainitiativet!

Hagainitiativet är ett nätverk av företag från olika branscher som jobbar för att få ner näringslivets klimatpåverkan. Som medlemmar i nätverket är vårt mål att minska vår klimatpåverkan med minst 85 % till år 2030 jämfört med basåret 2005.

Läs mer om Hagainitiativet här!