Specialkaffe

Specialkaffe är vårt mest exklusiva kaffe för café och restauranger. För att få ingå i sortimentet måste kaffet vara påfallande gott, spårbart till sitt ursprung och bjuda på en intressant historia.

Ett specialkaffe består av bönor som odlats under perfekta förhållanden och sedan plockats, tvättats och torkats med utvalda metoder. Det ger kaffet en unik och tydlig personlighet med karakteristisk smak, som sedan lyfts fram genom en väl avvägd rostning och perfekt bryggning.specialkaffe är alltid spårbart tillbaka till en viss region, ort eller gård. Vissa kaffen är single origin, vilket betyder att allt kaffe kommer från en och samma trakt. Andra kan vara single estate, och då kommer de från en och samma gård.