Policies

Kvalitet och hållbar utveckling är viktigt för oss. Därför har vi ett certifierat verksamhetsledningssystem som omfattar kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö.  Du kan också läsa mer om vårt arbete inom miljö och ansvar under menyn Vårt ansvar. Övergripande policydokument som gäller för hela Löfbergs Group finns att läsa och ladda ner här.