Kaffets historia

Kaffets historia fram tills idag är lång. Men hur och när exakt det började vet man inte säkert. Enligt en gammal legend började det hela i Etiopien för flera hundra år sedan med en herde och hans dansande getter.

Det sägs ha varit under 500-talets Etiopien som herden Khaldi till sin förvåning upptäckte att hans getter började bete sig konstigt efter att ha ätit utav några främmande röda bär. Getterna blev sprudlande av energi och sägs till och med ha börjat dansa. Khaldi smakade av ren nyfikenhet på bären och blev snart lika full av energi som sina getter.

Därefter dröjde det inte länge innan upptäckten om de röda bärens uppiggande (och nästintill magiska) effekt spred sig. Några munkar från ett närliggande kloster fick för sig att koka de nyupptäckta bären och kort därefter blev klostret känt som ”det vakna klostret”.

Första rostade kaffebönan

Flera år senare, under 1200-talet och denna gång i Jemen och staden Mocca, började man för första gången att rosta kaffebönan. Det sägs då att drycken och koffeinet i främst användes i medicinskt syfte. Därifrån spred sig kaffeplantan till Indien och Sydostasien och senare vidare ut i världen.

Kaffets entré i Europa

Det var först under 1600-talet som kaffet gjorde entré i Europa och snart därefter kom de första kaffehusen. Till Sverige anlände det första bokförda kaffet (som då ansågs som medicin) först år 1685.

Kaffets historia i Sverige

I Sverige blev kaffet populärt i adliga kretsar på 1700-talet. Därefter dröjde det till mitten av 1800-talet innan kaffekulturen spred sig vidare till hela landet.

Under andra hälften av 1900-talet ökade kaffekonsumtionen i Sverige rejält. Idag tillhör vi svenskar till och med ett av de länder som dricker mest kaffe i världen.

Kaffet idag

Kaffets historia är lång men idag är kaffet en av världens mest populära drycker. Hela 125 miljoner människor är beroende av kaffeodling för sitt uppehälle. Och den årliga kaffeskörden är i dagsläget över 160 miljoner säckar.