Ny hållbarhetsredovisning

Lägre klimatpåverkan, mer certifierat kaffe och ökat stöd till småskaliga kaffeodlare. I vår nya hållbarhetsredovisning berättar vi om framsteg och utmaningar på hållbarhetsområdet. Nu tar vi sikte mot nya mål; en cirkulär omställning helt utan avfall.

Löfbergs hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, bland annat mål 17 som handlar om partnerskap och samarbete. Vi hade inte kommit så långt som vi gjort utan att delta i en rad olika nätverk och sammanhang, och vi kommer att fortsätta jobba tillsammans med andra för att utveckla och dela med oss av hållbara lösningar.

Läs mer i vår nya hållbarhetsredovisning som du hittar här

 

Eva Eriksson, Kvalitets- och Hållbarhetsdirektör/Director of Quality & Sustainability

Kort från Löfbergs hållbarhetsredovisning 2019/2020:

  • 52 % minskad klimatpåverkan (sedan basåret 2005).
  • 60 procent förnybar energi.
  • 73 % växtbaserat förpackningsmaterial.
  • 92 000 småskaliga kaffeodlare i egna utvecklingsprojekt (International Coffee Partners, sedan 2001).
  • 50 miljoner kronor i extra premier till småskaliga Fairtrade-odlare och -kooperativ.
  • Startar Circular Coffee Community som ett led i företagets cirkulära omställning.