International Coffee Partners

År 2001 bildade vi International Coffee Partners tillsammans med andra familjeägda kaffeföretag. Tillsammans driver vi egna utvecklingsprojekt i syfte att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för småskaliga kaffebönder. I många projekt jobbar vi även med att stärka kvinnornas roll i samhället.

Den grundläggande metoden är hjälp till självhjälp och många insatser är kopplade till utbildning och praktisk träning.

Bättre livsvillkor

År 2021 har vi hjälpt 105 000 småskaliga kaffeodlare. Deltagarna i projekten har många gånger dubblerat, i vissa fall tredubblat, sina inkomster. Det har såklart stora effekter på utveckling och levnadsstandard, till exempel boenden, mer näringsrik mat, sjukvård, transportmedel och teknisk utrustning.

Kaffe och klimat

Klimatförändringarna är en av kaffebranschens stora utmaningar. De leder till oförutsägbara väderförhållanden med kraftiga regn, ihållande torka och annat som påverkar kvalité och skördar negativt. Det gör det svårare för många kaffebönder att tjäna pengar och påverkar kommande generationers intressen att fortsätta odla kaffe, vilket på sikt hotar tillgången på gott kaffe.
Inom ramen för International Coffee Partners startade vi projektet Coffee and Climate där vi arbetar tillsammans med andra kaffeföretag, Sida och andra för att förbättra möjligheterna för småskaliga kaffebönder att möta klimatförändringarna – och samtidigt öka sina inkomster.

Genom att kombinera internationell klimatforskning med kaffebönders praktiska erfarenheter har vi tagit fram en verktygslåda med hjälpmedel och arbetsmetoder som kan användas av kaffebönder i hela världen.