Pages

Sommartävling - 18

Upplev Löfbergs kalla drycker i sommar!

Priser för Enjoy Cold

1-5: En fetingcykel!

6-20: AirBeds för skönt häng i sommar.

21-50: Kylväskor. Enjoy cold!


Delta i Sommartävlingen-18

 • Juryn kommer analysera din text noga! Max 140 tecken.
 • Hur lång är du? Så du får rätt storlek på cykeln.
 • Ange den e-post du vill bli kontaktat via.
 • Ange ditt telefonnummer
  För att bli utsedd som vinnare behöver deltagre på begäran överlämna sitt personnummer till Löfbergs Lila AB för inrapportering till Skatteverket för registering av eventuell vinstskatt. Vinnaren är skyldig att själv betala evetuell vinstskatt. Deltagare godkänner att de får bli kontaktade av Löfbergs Lila AB via den e-post och det telefonnummer som de angett.
  Cykel-priset levereras omonterat. Vinnaren får ombesörja montering på egen bekostnad.
  Tävlingen är endast tillgänglig för personer som är bosatta i Sverige.
  Anställda eller familjemedlemar till anställda på Löfbergs Lila AB eller annat bolag inom samma koncern får inte delta i tävlingen. En jury bestående av utvalda personer på Löfbergs Lila AB kommer utse vinnarna.
  Tävlingen pågår till och med 17:00 den 3 juli 2018. Bidrag som inkommer efter detta datum kommer inte beaktas.