Artikeln har lagts till i varukorgen

Våra kaffebönor

Kaffe växer bäst i tropiskt klimat runt ekvatorn där det är jämn temperatur och nederbörd. Det finns två huvudtyper av kaffe som odlas kommersiellt: Coffea Arabica och Coffea Robusta. Av dessa räknas ofta arabica kaffe som den absolut förnämsta kaffesorten. Inom varje underart finns det också en mängd varianter av sorter och korsningar. Skillnaderna i smak beror inte bara på trädsort utan också jordmån, klimat samt hur omsorgsfull hanteringen är.

Bara de bästa bönorna

Vi köper enbart noggrant utvalda råkaffebönor av högsta kvalitet från de flesta av världens hörn. Till de flesta produkter använder vi enbart högvuxna Coffea Arabica, som kännetecknas av sin mjuka, aromatiska, komplexa smakprofil. Till några få utvalda produkter för kunder som efterfrågar det, använder vi också högkvalitativ Coffea Robusta för sitt speciella smakbidrag och egenskaper.

Coffea Arabica

Den ursprungliga arten från Etiopien. Kaffet är mycket krävande att odla eftersom den växer högt upp på bergsluttningarna och är en relativt känslig art. Idag odlas arabicabönorna i många länder och utgör cirka 60 procent av allt kaffe som odlas. Smakprofilen är mjuk och aromatisk vilket har gjort den till den mest populära i vår del av världen och betingar oftast ett högre pris. Coffea Arabica delas i huvudsak in i ”washed” och ”unwashed” beroende på vilken processmetod som används för att skilja kaffebäret från bönan.

Andra typer av kaffe

En mer tålig sort är Coffea Robusta och odlas på lägre höjd. Denna böna har en lite annan form, mer rund. Robustabönan är fyllig men har mindre komplex och bittrare karaktär. Smakerna Robusta rostas ofta också hårdare. Coffea Robusta delas i huvudsak in i ”washed”och ”unwashed” beroende på vilken processmetod som används för att skilja kaffebäret från bönan.

Det finns även en mer eller mindre en vilt växande kaffeart, Libericabönan, som idag inte har någon kommersiell betydelse. Förekommer främst i västra Afrika.