Publicerat 10 december, 2020 av Löfbergs

Ny redovisning: Samarbete stärker Löfbergs på hållbarhetsområdet

Lägre klimatpåverkan, mer certifierat kaffe och ökat stöd till småskaliga kaffeodlare. Löfbergs nya hållbarhetsredovisning visar att det familjeägda kaffeföretaget fortsätter att utvecklas på hållbarhetsområdet. Nu tar Löfbergs sikte mot nya mål; en cirkulär omställning helt utan avfall.

– Det handlar om att omdana hela vår verksamhet. Klimatförändringarna och slöseriet med resurser hotar den globala kaffebranschen, från odlare till konsumenter. Vi måste förändra hur vi ser på kaffe och använda alla resurser i hela värdekedjan fullt ut. Det kan skapa nya intäkter för odlarna och gör att konsumenten kan dra nytta av hela koppen, samtidigt som påverkan på klimat och miljö minskar, säger Eva Eriksson, Head of Sustanaibility på Löfbergs.

Som ett led i arbetet har Löfbergs nu startat Circular Coffee Community, ett initiativ där Löfbergs bjuder in konsumenter, företag och andra för att tillsammans hitta lösningar som bidrar till en cirkulär kaffebransch med noll avfall.

– Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i FN:s globala mål för en hållbar utveckling, bland annat mål 17 som handlar om partnerskap och samarbete. Vi hade inte kommit så långt som vi gjort utan att delta i en rad olika nätverk och sammanhang, och vi kommer att fortsätta jobba tillsammans med andra för att utveckla och dela med oss av hållbara lösningar, säger Eva Eriksson.


Halverad klimatpåverkan
I Löfbergs nya hållbarhetsredovisning redogör företaget för arbetet under verksamhetsåret 2019/2020. På hemmaplan handlar arbetet bland annat om energieffektiviseringar, förnybar energi och klimatsmartare förpackningar.

– Sedan 2005 har vi minskat vår klimatpåverkan med 52 procent. Vi använder grön el från vindkraft, berg- och fjärrvärme, men är delvis beroende av fossil gasol för rostning av kaffe. Tack vare ett tätt samarbete med en av våra leverantörer har vi nu hittat en lösning som gör att vi inom kort kommer att ställa om till 100 procent förnybar energi, säger Eva Eriksson.

Löfbergs rapporterar även fortsatta framsteg på förpackningssidan. Här är målet att alla förpackningar ska vara återvinningsbara och gjorda av förnybart eller återvunnet material senast 2030. Under året ökade andelen växtbaserat förpackningsmaterial till 73 procent.

Utvecklingsprojekt för småskaliga kaffeodlare
En annan viktig del i Löfbergs hållbarhetsarbete är de utvecklingsprojekt som kafferosteriet driver. 2001 var Löfbergs med och grundade International Coffee Partners. Här arbetar Löfbergs tillsammans med sju andra familjeägda kaffeföretag för att förbättra villkoren för småskaliga kaffeodlare.

– Insatserna gör att odlarna kan lyfta sig en nivå, och att de bli mer hållbara, ökar sin avkastning och kan leva ett bättre liv. Sedan starten har mer än 92 000 småskaliga kaffeodlare i 13 länder deltagit i projekten, säger Eva Eriksson.


50 miljoner kronor i extra premier
Certifierat kaffe bidrar till mer hållbara odlingsmetoder och förbättrar kaffeodlarnas livsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Här jobbar Löfbergs tillsammans med certifieringsorgan och kunder inom dagligvaruhandeln, hotell, restauranger och kaféer för att öka tillgången och efterfrågan på ekologisktFairtrade– och Rainforest Alliance-märkt kaffe.

– Det handlar om att hjälpa både odlare och konsumenter att förstå nyttan med att välja certifierat kaffe. Som ett exempel gav årets försäljning av Fairtrade-märkt kaffe 50 miljoner i extra premier till kooperativ och småskaliga kaffeodlare. Pengarna används för att utveckla både odlingar och lokalsamhället och betyder därför jättemycket, säger Eva Eriksson.

Löfbergs har jobbat med certifierat kaffe sedan 1995 då företaget importerade den första containern ekologiskt kaffe till Sverige. Idag är företaget en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs köper också kaffe från odlingar som är certifierade av Rainforest Alliance, en märkning med stort fokus på biologisk mångfald.

För mer information:
Eva Eriksson, Head of Sustainability, Löfbergs, tfn: 054-14 01 23, eva.eriksson@lofbergs.se

***


Kort från Löfbergs hållbarhetsredovisning 2019/2020

  • 52 % minskad klimatpåverkan (sedan basåret 2005).
  • 73 % växtbaserat förpackningsmaterial.
  • 60 procent förnybar energi.
  • 98 % av avfallet till material- och energiåtervinning.
  • 98 % frisknärvaro.
  • 92 000 småskaliga kaffeodlare i egna utvecklingsprojekt (International Coffee Partners, sedan 2001).
  • 50 miljoner kronor i extra premier till småskaliga Fairtrade-odlare och -kooperativ.
  • Bidragit till att en yta motsvarande 16 300 fotbollsplaner ställts om till ekologisk produktion utan konstgödsel och bekämpningsmedel.
  • Startar Circular Coffee Community som ett led i företagets cirkulära omställning.