Publicerat 12 november, 2013 av Löfbergs

Löfbergs ökade till tio miljoner koppar kaffe om dagen

Mer kaffe, ett bättre resultat, en något lägre omsättning och fortsatt expansion i Europa. Så såg fjolåret ut för Löfbergskoncernen enligt årsredovisningen juli 2012 – juni 2013.

– Vi har faktiskt aldrig sålt så mycket som förra året: 10,1 miljoner koppar gott kaffe om dagen, säger Lars Appelqvist vd på Löfbergs.

Lågt råkaffepris påverkar
Koncernens omsättning sjönk från 1 746 miljoner kronor till 1 545 miljoner kronor. Det beror till största del på det sjunkande råkaffepriset som bland annat bidrog till att Löfbergs råvarukostnad minskade från 1 147 till 901 miljoner kronor.

– För många kaffebönder är produktionskostnaden idag högre än vad man får betalt. Det är naturligtvis inte hållbart på sikt. Här försöker vi påverka utvecklingen på olika sätt, bland annat genom att öka tillgången och efterfrågan på certifierat kaffe, säger Lars Appelqvist.

Trots att omsättning sjönk förbättrade Löfbergs sitt resultat från 23 miljoner kronor till 32 miljoner kronor, en förbättring med 39 procent. Det beror dels på samordningsvinster i koncernen, dels på att Löfbergs sålde mer kaffe.

Nya kunder

Volymen steg under året från 25 800 ton till 27 900 ton. Omräknat till antal till kaffekoppar innebär det en ökning från 9,4 miljoner till 10,1 miljoner koppar kaffe per dag.

Volymökningen beror dels på det låga kaffepriset och ökade kampanjaktiviteter i handeln, dels på att Löfbergs fick ett antal nya stora kunder, till exempel McDonalds i Sverige och Norge samt Sodexo Norden.

Växer utomlands

Löfbergs svenska kaffeverksamhet redovisade ett något lägre resultat än föregående år medan dotterbolagen i Norge, Danmark, Lettland och England utvecklades som eller bättre än förväntat. Under året köpte Löfbergs engelska Food Brands Group, vilket innebär att företaget fått en kanal in på den brittiska dagligvaruhandeln.

– Vi har en hög expansionstakt och arbetar aktivt med att stärka vår position, både i Sverige och på våra exportmarknader. Vi har redan möjlighet och tillstånd att producera bra mycket mer än vad vi gör idag, säger Lars Appelqvist.

 

Löfbergskoncernen (tkr)

2012/2013 2011/2012 2010/2011
Nettoförsäljning 1 545 779 1 746 301 1 522 426
Resultat efter finans 32 058 23 053 24 776
Balansomslutning 990 766  899 282 886 563
Eget Kapital 388 851 376 214 372 858

 

För mer information:

Lars Appelqvist, vd, Löfbergs, 054-14 01 29, lars.appelqvist@lofbergs.se