Löfbergs certifierat kaffe
Publicerat 4 april, 2018 av Anders Thorén

Gör du nån skillnad när du väljer certifierat kaffe?

Idag har hela Löfbergs sortimenten en certifiering: ekologisk, Fairtrade eller Rainforest Alliance. Vilken skillnad gör det för människor och miljö? Stor, visar det sig.

Med hjälp av verktyget Hållbara offerter kan vi visa vilka konkreta effekter du bidrar till när de väljer kaffe från certifierade odlingar.

2017 köpte vi 10 250 ton ekologiskt, 5 140 ton Fairtrade och 8 920 ton Rainforest Alliance. Det betyder att du och andra som väljer vårt kaffe bland annat bidragit till:

 • En minskning av konstgödsel med 2 100 ton
 • En minskning av kemiska bekämpningsmedel med 212 ton
 • Att en yta motsvarande 18 800 fotbollsplaner ställts om till ekologisk odling
 • Att 54,7 miljoner kronor betalats ut i extra premier till småskaliga kaffeodlare

Inte så illa va? Du gör helt klart skillnad genom att välja kaffe från certifierade odlingar. Fortsätt gärna med det.

Du gör skillnad när du väljer certifierat kaffe från Löfbergs

Våra hållbarhetskvitton visar de konkreta effekterna av att du väljer kaffe från certifierade odlingar – till nytta för både människor och miljö.

Kort om våra märkningar:

 • Ekologiskt
  Visar att kaffet odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • Fairtrade
  Garanterar ett minimipris och kooperativet får en extra premie.
 • Rainforest Alliance
  Fokuserar bl.a. på biologisk mångfald och hållbara odlingsmetoder.