Publicerat 15 november, 2018 av Anders Thorén

”Glädjande nog ökar medvetandet om klimat och hållbarhet”

Mer certifierat kaffe, stöd till fler kaffeodlare, en högre andel förnybar energi, nya klimatsmartare förpackningar och satsningar på ökad jämställdhet. Det händer mycket på hållbarhetsområdet inom Löfbergs Coffee Group. Här berättar Kathrine Löfberg, styrelseordförande, och Lars Appelqvist, vd, om utmaningar och möjligheter.

Klimatförändringar och att allt färre unga ser en framtid inom kaffe är fortfarande de största utmaningarna i vår bransch, och något vi jobbar med på flera sätt. Det handlar dels om att driva på omställningen till mer hållbara odlingsmetoder. Det gör vi bland annat genom certifieringar och egna utvecklingsprojekt i odlarländer. Och genom initiativet Next Generation Coffee ger vi nästa generation kaffeodlare verktyg och hopp att möta framtiden, säger Kathrine Löfberg.

Under året sjönk råkaffepriserna till extremt låga nivåer, det påverkar på både kaffeodlare och Löfberg Coffee Group?

– Ja, det är nog den omvärldsfaktor som påverkar oss och branschen mest. Att råkaffepriset är lägre än produktionskostnaden är inte hållbart för någon. Det skapar en cykel där odlarna slutar investera och byter till andra grödor. Inom ett par år har tillgången på kaffe sjunkit, vilket gör att priserna stiger igen och då börjar många odla kaffe igen. Och så där fortsätter det. Här är Fairtrade, som alltid garanterar odlarna ett minimipris som är högre än produktionskostnaden, ett viktigt verktyg, säger Lars Appelqvist.

På konsumentsidan då, vilka trender finns där?

– Glädjande nog ökar medvetandet om klimat och hållbarhet. Fler och fler intresserar sig för kaffets ursprung och förväntar sig att det odlas på ett schysst sätt. När det gäller hur kaffe konsumeras så dricker vi mer och mer kaffe utanför hemmet och när vi är på språng. Det ger möjligheter att erbjuda kaffe i nya spännande former, säger Lars Appelqvist.

Ja, det här resulterade i en organisationsförändring?

– Det stämmer. Vi storsatsar inom det snabbväxande Ready To-segmentet och bildade ett helt nytt affärsområde med fokus på On the go-produkter. Vi lanserar en rad naturliga, hälsosamma och smakrika produkter som svarar upp mot nya konsumtionsmönster, inte minst bland yngre, medvetna konsumenter med fokus på välmående och hälsa, säger Lars Appelqvist.

Spännande, men det hände mycket annat i organisationen under året?

– Verkligen. Vi etablerade till exempel ett dotterbolag i Kanada, våra två bolag i Storbritannien flyttade in i nya lokaler tillsammans, och med en ny ledning för Löfbergs Baltic driver vi utvecklingen på hållbarhetsområdet i Baltikum, säger Lars Appelqvist.

Löfbergs Coffee Group jobbar mot en rad konkreta hållbarhetsmål år 2020. Går det i rätt riktning?

– Det tycker jag. Vi ökade andelen certifierat kaffe under året och kommer nå målet att hela vårt sortiment ska vara certifierat. Vi började blanda in biogasol vid rosteriet i Karlstad vilket bidrar till att vi når målet 100 procent förnybar energi, och att minska vår totala klimatpåverkan med minst 40 procent. Och vi har redan nått målet att 75 000 kaffeodlare ska delta i våra utvecklingsprojekt, säger Kathrine Löfberg.

 

Kul, men det finns utmaningar också?

– Det gör det. Jämställdhet är fortfarande ett område där vi inte når ända fram än. Idag är 30 procent av våra ledare kvinnor, det är vi inte nöjda med. Här handlar det om att förändra både attityder och beteenden. Det jobbar vi aktivt med i både ledarskaps- och talangprogram där vi har lika många platser för kvinnor som för män. Under året startade vi även ett norm- och inkluderingsprojekt tillsammans med Gender Academy vid Karlstads universitet, ett område som känns extra aktuellt med tanke på Metoo-rörelsen som svepte över världen, säger Lars Appelqvist.

Målbilden på lite längre sikt, hur ser den ut och vilka utmaningar finns det där?

– Vi ska vara ett långsiktigt framgångsrikt och hållbart företag med internationell närvaro, god lönsamhet och kvalitet. Vi ska skapa värde i hela värdekedjan, för kommande generationer kaffeodlare, konsumenter, medarbetare och Löfbergare. Här ser jag att vi följer planen. Vi fortsätter växa på ett hållbart sätt, både omsättnings- och resultatmässigt, säger Kathrine Löfberg.

– Utmaningarna handlar om att bryta ner de långsiktiga målen och att ha mod att ta beslut och våga förändra, att sätta nya målbilder och strategier. Vi påverkas naturligtvis av att omvärlden förändras, till exempel genom en ökad digitalisering. Det gör att vår roll förändras. Det måste vi vara beredda på och förbereda oss för. Därför drog vi igång ett stort förändringsarbete under året, säger Lars Appelqvist.

Hur tänker ni kring sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet, finns det en motsättning där?

– Vi ser det inte så. När vi blir effektivare och mer resurssnåla sjunker våra kostnader. Samtidigt handlar det många gånger om att förändra och investera steg för steg. Som vi gjort med certifieringar, biogas och förnybara förpackningsmaterial där vi kontinuerligt ökar nivåerna, säger Lars Appelqvist.

– Så är det. Hållbarhet är en integrerad del i hela vår verksamhet, från inköp, produktion till hur vi gör affärer. Vi gör många bra saker, och har många gånger varit en föregångare. Ta certifierat kaffe till exempel. Vi var drivit frågan länge och det har påverkat både leverantörer, branschkollegor, kunder och konsumenter. Det är bra, både ur ett hållbarhetsperspektiv och för vår konkurrenskraft, säger Kathrine Löfberg.

– Den stora utmaningen här handlar nog om att skillnaden i fördelning mellan det södra och norra halvklotet är så stor. Här måste vi och andra aktörer jobba för att skapa mer värde för kaffeodlarna, till exempel genom certifieringar och utvecklingsprojekt som driver och utvecklar större lönsamhet för dom, säger Lars Appelqvist.

– Exakt. Ska vi få till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling måste den omfatta alla i hela värdekedjan. Det perspektivet ska vi alltid ha med oss säger Kathrine Löfberg.

Om framöver, vad kommer att hända på hållbarhetsområdet?

– Jag tror att både kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor kommer att öka, och att det påverkar i alla led. Hur kaffet odlas, produceras och konsumeras. Certifieringar kommer att vara en lägsta nivå, men kunder och konsumenter kommer ställa högre krav än så. Vi ser redan att våra Out of home-kunder vill driva egna utvecklingsprojekt tillsammans med oss. Vi kommer se nya, spännande produkter i takt med att vi blir bättre på att använda mer än kaffebönorna från odlingarna, och så förnybara energislag och förpackningsmaterial såklart.

– En sak som inte kommer förändras är att kaffe påverkar väldigt många människors liv varje dag, året om. De 20 miljoner som lever på att odla kaffe, och alla vi runtom i världen som dricker kaffe varje dag. Det betyder att vi konsumenter kan påverka till det bättre, till exempel genom att välja ekologiskt, Fairtrade-märkt eller Rainforest Alliance-certifierat kaffe. Det kostar några ören mer per kopp, men det kan det kanske vara värt om man vet att det göra skillnad för både människor och miljö, säger Kathrine Löfberg.

>> Läs mer i år hållbarhetsredovisning.