Kundtyp: Företag | Privat

Specialkaffe – Kaffebönor av högsta kvalitet 

Börjar du någonsin dagen med kaffe och frågar dig: "Kan det bli bättre än så här? Kan det finnas något bättre än den kopp jag dricker?" För den genomsnittlige kaffekonsumenten är svaret överraskande nog ett rungande ja.

Majoriteten av det kaffe som människor dricker runt om i världen är känt som ”kommersiellt kaffe”. När kaffe behandlas som en handelsvara är den tekniska definitionen en icke differentierad produkt som är utbytbar mot en annan typ av kaffe.  Det ”kommersiella kaffet” prissätts och i vissa fall handlas av många av de stora rosterierna i världen på kaffebörserna i New York och London. Dessa två terminsbörser utsätts ofta för stora svängningar i pris genom spekulation av olika typer av fonder utanför industrin. Priset sätts utifrån tillgång och efterfrågan, inte i relation till produktionskostnad, eller kaffets fulla potential. Eftersom priset är huvudparametern, handlar köparna ofta till sig det lägsta priserbjudandet på marknaden, utan att förbinda sig till långsiktiga relationer eller förstå totala inkomsten för odlaren som också beror på bland annat produktivitet. Råvaran blir ofta anonym, inte spårbar och tar inte hänsyn till om den odlats hållbart.

Specialkaffe däremot bedöms på grundval av dess kvalitet och flera andra egenskaper som direkt bidrar till en utmärkt smak. Specialty Coffee Association fastställer standarder och kriterier för varje steg i kaffeproduktionens livscykel. Några av dessa kriterier är tillåtna defekter i gröna bönor, vattenstandarder och bryggstyrka. Det finns också en skala för att betygsätta kaffe; endast de som får 80 av 100 poäng på denna skala för kaffebedömning väljs ut för att bearbetas vidare, med högst fem defekter per 350 gram malda bönor. Varje parti genomgår också smaktester under sin livscykel för att avgöra om kaffet fortsätter att uppfylla dessa standarder eller inte.

Man strävar också efter att införa strikta miljömässiga och sociala indikatorer i dessa standarder. Detta för att säkerställa att kaffeodlingen inte skadar miljön eller leder till exploatering av ursprungsbefolkningen där dessa grödor odlas. De internationella sammanslutningarna själva har dock inte enats om dessa standarder. Därför har många producenter och köpare av specialkaffe uppförandekoder som garanterar att produktionen och inköpet av kaffebönor sker på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. De omfattar också regelbundna sociala revisioner av deras odlingar, granskning av arbets- och miljöförhållanden och stöd till att rätta till och förbättra förfaranden eller processer  där det finns brister.
Filtrera efter Clear

Specialkaffe det självklara valet för den medvetna

Produktionen av specialkaffe sker vanligtvis mellan Kräftans vändkrets och Stenbockens vändkrets på hög höjd, vilket ger det perfekta klimatet som krävs för att kaffeträden ska trivas. De mogna kaffebären identifieras noggrant och plockas för hand. Avkastningen på en specialkaffeodling är också vanligtvis lägre, eftersom bär av låg kvalitet och defekta bär kasseras. Kombinationen av alla dessa faktorer leder alltså till en högre arbetsinsats, en högre investering och ett långsiktigt åtagande att köpa kaffet när det är bearbetat och färdigt.

På grund av de höga investeringar som krävs handlar köparna (vanligtvis kaffeimportörer) direkt med odlarna, och avtalsvillkoren för köpet avtalas på ett sådant sätt att det ger 100 % insyn och spårbarhet med ett garanterat minimiprisstöd. Detta ger många jordbrukare friheten att investera och förbättra sina produktionsmetoder och ger dem möjlighet att bestämma i vilken riktning de vill driva sin kaffeodling. Samtidigt kan producenterna dock vara utlämnade till importören när det gäller att fastställa ett pris som är överkomligt för dem, vilket leder till en ekonomisk förlust för producenten.

Allt detta prat om högre kvalitet på bönorna, rättvisa inköp och rättvis handel betyder egentligen inte mycket om du inte kan smaka skillnaden i din kopp. Det är här som Specialty Coffee Association har kommit in och rekommenderat bryggförhållanden för att hjälpa konsumenterna att förstå hur mycket vatten och kaffe som ska användas för kaffe. Eftersom en kopp kaffe till största delen består av vatten avser den större siffran i förhållandet alltid vatten. En annan sak att notera är att eftersom vattnets densitet är 1 gram/ml uttrycks förhållandet i vikt, dvs. gram, men det är lika med vattenvolymen i milliliter. Om det rekommenderade bryggförhållandet till exempel är 1:18 betyder det att för varje gram kaffe ska det finnas arton milliliter vatten.

Rekommendationen är i slutändan är bara ett förslag. Proportionerna kan skilja sig något beroende på personlig smak, bryggningsmetoder och om du vill ha ditt kaffe med mjölk och socker, men alla proportioner rör sig runt det gyllene förhållandet 1:18 (60g/liter) och det är slutligen upp till konsumenten att testa och hitta det som han eller hon tycker bäst om.

FAQ
Vem eller vad är Specialty Coffee Association? Specialty Coffee Association är en ideell medlemsbaserad organisation som består av människor inom kaffeindustrin, från producenter till baristor. Syftet är att säkra försörjningen och säkerställa en effektiv och hållbar förvaltning och användning av råvaror som inte är energitillgångar genom hela värdekedjan i EU.
Vem eller vad bestämmer priset på råvarukaffe? Även om utbudet av kaffe minskar är efterfrågan konstant, därför kan priset på kaffe stiga kraftigt. En annan faktor som påverkar priset på råvarukaffe är det politiska klimatet i de länder där kaffe odlas. Det finns två huvudtyper av kaffe: Robusta och Arabica. En ökad efterfrågan på Robusta kan påverka Arabica-kaffet negativt och vice versa.