Kundtyp: Företag | Privat

Allmänna villkor

Löfbergs Lila AB, 556290-7088 (”Löfbergs”) bedriver onlineförsäljning av kaffe och därtill relaterade varor Löfbergs onlinebutik som du når via www.lofbergs.se/kaffe-online (”Butiken”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Butiken finns på https://www.lofbergs.se/kaffe-online/kundservice/

Om du är företrädare för ett företag garanterar du genom att handla i Butiken att du har de behörigheter som krävs för att kunna företräda företaget. När du lägger en beställning utgör det en bindande beställning för det företag du företräder.

1. ALLMÄNT

1.1 Villkorens tillämplighet och godkännande av Villkoren 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster i Butiken och accepteras av dig i samband med att du godkänner din beställning i Butikens kassa. Genom att genomföra en beställning och acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att du även har tagit del av informationen i vår integritetsskyddspolicy och Cookiepolicy. I de fall du inte accepterar Villkoren ska du inte heller genomföra ett köp i Butiken. 

1.2 Möjlighet att ingå avtal   

Genom att godkänna Villkoren verifierar du att du har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Du som företräder ett företag verifierar också att du är behörig att företräda företaget och att lägga beställningar i Butiken.

1.3 Användarkonto och medlemsvillkor 

Köp av varor och tjänster i butiken förutsätter ett användarkonto (”Användarkonto”) hos vår samarbetspartner Era of We. 

När du som konsument genomför din första beställning i Butiken kommer vi att dela de uppgifter om dig som är relevanta med SEWN Technology Solutions AB som tillhandahåller Era of We varpå ett Användarkonto kommer att skapas automatiskt. Vid ditt första inlogg på Användarkontot kommer du att ombedjas acceptera medlemsvillkor m m som gäller för Användarkontot. 

Alla rabatter, erbjudanden eller andra förmåner som Löfbergs erbjuder sina kunder i Butiken är kopplade till Användarkontot. Om du skapar och använder fler än ett Användarkonto för att beställa varor och tjänster i Butiken och därmed utnyttjar rabatter, erbjudanden eller andra förmåner på fler än ett Användarkonto gör du dig skyldig till brott mot dessa Villkor, varvid Löfbergs har rätt till återbetalning av utnyttjade rabatter jämte ersättning för de kostnader Löfbergs haft hänförliga till hantering av ärendet. 

Företrädare för företag måste ha ett Användarkonto innan den första beställningen genomförs. Besökare av Butiken som inte har något Användarkonto och som är företrädare för ett företag behöver skapa ett Användarkonto för att kunna handla i Butiken. Kontaktuppgifter för detta framgår på  www.lofbergs.se/kaffe-online.

Du eller det företag som står som användare på Användarkontot är ansvariga för de beställningar som görs med inlogg från ditt Användarkonto.

1.4 Reservation för slutförsäljning och felaktig information

Löfbergs reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel i Butiken, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Löfbergs har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som du har beställt har Löfbergs rätt att ta bort varan från din beställning eller korrigera priset. All bildinformation på Butiken ska ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor du erhåller eller varans exakta utseende, funktion eller ursprung. 

1.5 Rätt till Butikens innehåll mm 

Butiken ägs av Löfbergs och/eller dess samarbetspartners/licensgivare. Innehållet på Butiken ägs av Löfbergs eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Löfbergs.

2. BESTÄLLNINGSBEKRÄFTELSE, ÄNDRING OCH AVBOKNING  

2.1 Beställningsbekräftelse

När du godkänt din beställning får du en beställningsbekräftelse via e-post som bekräftar att beställning är mottagen av Löfbergs. Löfbergs uppmanar dig att spara beställningsbekräftelsen för eventuella kontakter med Löfbergs kundtjänst. 

2.2 Löfbergs nekande, ändring eller avbokning av beställning 

Löfbergs förbehåller sig rätten att neka, ändra eller avboka din order fram till dess att ordern har levererats, i följande fall: 
(i) om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Löfbergs kontroll, 
(ii) om Löfbergs betalningsförmedlare inte kan genomföra betalningen (på grund av kunds bristande betalningsförmåga eller av annan orsak), 
(iii) om Löfbergs misstänker att du uppgivit felaktiga personuppgifter, eller annan vilseledande information eller har använt rabattkod eller annat erbjudande i strid med dess villkor 
(iv) på grund av slutförsäljning, bild- och/eller skrivfel, 
(v) om det föreligger force majeure, eller 
(vi) om det, enligt Löfbergs rimliga bedömning, finns sakliga skäl.

3. VAROR, PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING  

3.1 Varor och ersättningsvaror 

Löfbergs målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet. De varor du kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i Löfbergs lager. Lagersaldot kan dock ändras fram till att ordern plockas för leverans. I det fall Löfbergs inte har din beställda vara i lager kommer Löfbergs att avboka beställningen enligt punkten 2.2 ovan. 

3.2 Prissättning 

Priser anges i svenska kronor och visas inklusive moms för besökare till Butiken som är konsumenter och exklusive moms för näringsidkare om inte annat anges. Priser visas endast för näringsidkare som är inloggade via sitt Användarkonto.

Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. Löfbergs säljer inte viktvaror utan alla produkter säljs till ett fast pris. I Butiken anges en indikativ vikt och Löfbergs kundlöfte är att vikten på den levererade produkten ska vara i nivå med den indikativa vikten, men i undantagsfall kan den variera med +/- 10%. 

3.3 Aktuella priser 

Löfbergs uppdaterar kontinuerligt priserna i Butiken. Vid beställning av varor och tjänster gäller de priser som var aktuella vid beställningstidpunkten och som framgår av din beställningsbekräftelse, även om andra priser skulle gälla senare t.ex. på leveransdagen. 

3.4 Betalsätt 

Du kan betala med de betalsätt och genom de externa parter som anges i Butiken. Som privatperson kan du betala med Löfbergs samarbetspartner Klarna (klarna.se) och dess betallösning Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden även Klarnas villkor (se fullständiga villkor från Klarna här).

När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när du lägger ordern. Beloppet debiteras under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan din bank registrerat köpet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner helt. 

3.5 Leveranskostnad och leveranstid 

Leverans sker, om inte annat anges, till den adress du angivit i din beställning. Normal leveranstid är 1–2 arbetsdagar från bekräftad beställning, beroende på valt fraktsätt. I kassan presenteras tillgängliga leveransalternativ och du väljer själv vilket du föredrar. Kostnaden för leverans beror på val av fraktalternativ.

Vid eventuella förseningar meddelas du detta genom e-post eller telefon. Om förseningen är annat än oväsentlig har du möjlighet att häva köpet genom att kontakta kundtjänst. Inom 30 dagar från det att Löfbergs tagit emot besked om att du häve köpet betalar Löfbergs tillbaka beloppet för varan. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. 

Risken för varan övergår på dig när varan levererats till din adress. Du åtar ska direkt efter leverans undersöka varan för att kontrollera att denna är riktig och felfri.

4. KAFFEABONNEMANG 

4.1 Allmänt 

Löfbergs erbjuder möjligheten att prenumerera på utvalda sorters kaffe i Butiken genom ett kaffeabonnemang (”Abonnemanget”). Abonnemanget ingås genom att du gör en beställning av en produkt och i Butiken aktivt väljer att prenumerera på produkten. I beställningsprocessen anger du önskat leveransintervall, mängd m m.

4.2 Bekräftelse

I samband med Abonnemangets ingående skickar Löfbergs en beställningsbekräftelse före den första leveransen till angiven e-postadress. Därefter skickar Löfbergs bekräftelse enligt samma procedur i samband varje efterföljande leverans under Abonnemangets löptid.

Du ansvarar för att hålla Löfbergs informerad om eventuella förändringar av den e-postadress och det telefonnummer som du uppgav vid Abonnemangets tecknande. Löfbergs skyldighet att tillhandahålla information om aviseringar, eventuella förseningar eller annat gäller bara om e-postadressen och telefonnumret vid varje angiven tidpunkt är korrekt.

4.3 Återkommande leverans och betalning

Vid ingående av Abonnemanget anger du det intervall med vilket du önskar få kaffe levererat till dig, veckovis, varannan vecka, var tredje vecka eller en gång i månaden. Du kan ändra intervallet när som helst på Användarkontot. Löfbergs åtar sig att posta de produkter som omfattas av Abonnemanget till dig i enlighet med detta leveransintervall och i enlighet med Löfbergs leveransbestämmelser i punkt 3.5 ovan. Produkterna fortsätter att postas i enlighet med det angivna intervallet till dess du avslutar ditt Abonnemang.

Du kan avsluta, pausa eller återuppta ditt Abonnemang när som helst. Du administrerar själv Abonnemanget via Användarkontot.

Du måste avsluta ditt Abonnemang en vecka före din nästa planerade leverans och senast innan du mottagit beställningsbekräftelsen för berörd leverans för att produkterna inte ska skickas. 

För Abonnemanget gäller att betalningsfrekvensen löper efter samma frekvens som ditt angivna leveransintervall. Beloppet att betala motsvarar värdet av det som du får levererat till dig vid det specifika tillfället. Du kan välja mellan de olika betalnings- och leveransalternativ som framgår av beställningsprocessen.

För konsumenter gäller att Löfbergs vid inte fullbordad betalning kommer att försöka genomföra betalning vid två ytterligare tillfällen. Om Löfbergs fortfarande inte efter tre försök lyckats få fullt betalt kommer Abonnemanget att pausas tills vidare.

4.4 Priser m m 

Priset på det kaffe som ingår i Abonnemanget kan ändras under Abonnemangets löptid och framgår av gällande prislista vid leveranstidpunkten. Löfbergs förbehåller sig rätten att ändra priset utan föregående avisering. Det pris du betalar är det pris kaffet har i Butiken den dagen då beställningsbekräftelsen skickas till din e-post.

Om du vid något tillfälle inte vill betala det nya priset har du rätt att avbryta leveransen genom att kontakta Löfbergs i samband med att du får beställningsbekräftelsen. 

För konsumenter gäller att alla leveranser inom Abonnemanget är avgiftsfria och sker med Postnord. För näringsidkare gäller att alla leveranser inom Abonnemanget levereras med DHL företagspaket till angiven leveransadress. Om försändelsen inte får plats i din brevlåda, läggs den utanför din dörr, varvid – både när produkten läggs i brevlåda eller utanför dörren – produkten anses levererad.

4.5 Ändringar av Abonnemanget

Du kan när som helst lägga till, byta eller ta bort produkter i ditt Abonnemang. Detta görs via Användarkontot. Ändringen av Abonnemanget måste ske senast en vecka före din nästa planerade leverans för att innehållet ska hinna uppdateras till nästkommande leverans.

4.6 Bindningstid, uppsägning och avstängning

Abonnemanget har ingen bindningstid och kan när som helst avslutas. Du måste emellertid avsluta ditt Abonnemang senast en vecka före sin nästa planerade leverans för att leveransen inte ska skickas ut.

Du avslutar enklast ditt Abonnemang via Användarkontot, men kan också göra det via telefon eller e-post till Löfbergs kundtjänst.

Om du inte betalat en förfallen avgift är Löfbergs inte skyldigt att utföra de tjänster som följer av Abonnemanget. Under sådan period är du inte befriad från betalningsskyldighet.

Om du trots minst två påminnelser inte betalat förfallen avgift och dröjsmålet pågått i mer än 30 dagar, har Löfbergs rätt att säga upp Abonnemanget i förtid med omedelbar verkan. Löfbergs har också rätt att säga upp Abonnemanget med omedelbar verkan om du på annat sätt väsentligt brutit mot Abonnemangsvillkoren och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftlig erinran. Om Abonnemanget sägs upp i förtid av ska samtliga förfallna avgifter, dröjsmålsräntor och avgifter betalas.

Du har rätt att säga upp Abonnemanget till omedelbart upphörande om Löfbergs väsentligen brutit mot Abonnemangsvillkoren. Vid sådan uppsägning har du rätt till kompensation för sin direkta verifierbara kostnad.

5. ÅNGERRÄTT

Då produkterna som erbjuds i butiken är livsmedel gäller ingen ångerrätt.

6. REKLAMATION  

6.1 Allmänt om reklamationer 

Löfbergs ansvarar för uteblivna varor eller varor som är felaktiga enligt gällande lagstiftning. Du som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Löfbergs så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges i Butiken. Löfbergs kan kräva att felaktiga varor skickas tillbaka. Löfbergs ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. 

6.2 Returfrakt  

Löfbergs står för returfrakten för godkända reklamationer. 

6.3 Kompensation i samband med reklamationer m.m.  

När reklamerad vara returnerats (om detta krävts av Löfbergs) och reklamationen godkänts kommer Löfbergs att kompensera dig i enlighet med gällande lagstiftning. Löfbergs strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Löfbergs mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Löfbergs förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig. Vid upprepade reklamationer inom en begränsad tid eller reklamationer avseende större belopp kan Löfbergs komma att kontakta dig och be om ytterligare detaljer och bilder avseende reklamerade varor och beställningar för bedömning om reklamationen ska godkännas. 

Vid reklamationer som är gjorda av konsumenter följer Löfbergs riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se. 

7. LÄNKAR

Löfbergs kan länka från Butiken till andra webbplatser som ligger utanför Löfbergs kontroll, och webbplatser utanför Löfbergs kontroll kan länka till Butiken. Löfbergs ansvarar inte för innehåll på andra webbplatser än Butiken och heller inte för behandling av eventuella personuppgifter eller lagring av s.k. cookies som sker i samband med besök på sådana andra webbplatser. 

8. FORCE MAJEURE 

Löfbergs ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som Löfbergs inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, pandemi, virus- eller andra sjukdomsutbrott, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation (”Force Majeure”) samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av Force Majeure. Force Majeure ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om Force Majeure skulle uppstå informerar Löfbergs dig dels i början, dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Såväl kunden som Löfbergs har rätt att, efter meddelande härom, häva bekräftad beställning som inte kan levereras inom avtalat leveransintervall på grund av Force Majeure situationen. 

9. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH VILLKOREN 

Ändringar av tjänster Löfbergs kan, utan särskilt meddelande härom, förändra, revidera, ersätta eller ta bort de varor och tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Löfbergs erbjuder i Butiken. Ändringar av Villkoren Löfbergs förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få ditt godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i Butiken. Ändringar gäller från en (1) vecka efter att Löfbergs har informerat dig om ändringarna per e-post eller direkt i samband med att du har accepterat Villkoren i Butiken (görs i samband med att du slutför ett köp). Löfbergs rekommenderar dock att du håller dig uppdaterad på Butiken regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren. 

10. ÖVERLÅTELSE 

Du har inte rätt att till annan överlåta ditt Användarkonto och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. Löfbergs har dock rätt att utan samtycke från dig, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren. 

11. OGILTIGHET 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser. 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

12.1 Tillämplig lag

Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren och på tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Villkoren. 

12.2 Tvister 

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Löfbergs kundtjänst. I andra hand kan du välja att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”) och i sista hand ska tvister prövas av allmän domstol varvid Värmlands tingsrätt ska vara första instans. 
Löfbergs Allmänna Villkor har uppdaterats 2021-07-15