Artikeln har lagts till i varukorgen

Hållbarhetsmål

Varje år gör vi många olika saker för att ta ansvar för människor och miljö och för att minska vår klimatpåverkan. Det handlar om både små och stora åtgärder i hela värdekedjan, från böna till kopp. Att sätta och följa upp konkreta mål är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Just nu arbetar vi med fyra övergripande hållbarhetsmål till 2020:

• 100 procent certifierat sortiment (egna varumärken)
• 40 procent mindre klimatpåverkan (jämfört med 2005)
• 100 procent förnybar energi
• 40 procent kvinnliga chefer

Läs gärna mer i vår hållbarhetsredovisning.