Varför smakar inte kaffet lika i stan som på landet?

En trolig förklaring till att kaffet smakar annorlunda i stan än på landet är att vattnet har så stor betydelse vid kaffebryggning.

Ett mjukt vatten är gynnsamt för kaffebryggning medan ett hårdare, mer kalkrikt vatten, medför att kaffet kanske inte riktigt kommer till sin rätt. Även många andra egenskaper i vattnet påverkar kaffesmaken t.ex. järn, alkalinitet, pH-värdet m.m.

Generellt kan man säga att ljusare rostningar passar bäst i relativt mjukt vatten medan hårt vatten som regel kräver något mörkare rostningar. Det bästa är att prova sig fram till rätt kaffekvalitet och framför allt är det den egna smaken som bör styra valet av kaffesort.