Varför är det olika knappar på kapselmaskinen för espresso och bryggkaffe?

Din Caffitaly kapselmaskin har en knapp för espresso och en för bryggkaffe  eftersom espresso och bryggkaffe bryggs under olika tryck – och kapslarna är också uppbyggda lite olika. Vattentryck mäts i enheten ”bar”. Kapselmaskinens pump arbetar med 15 bar och vid bryggning espresso eller lungo, trycks vattnet genom kaffet med 9 bars tryck för bästa resultat och en perfekt crema. Vid bryggning av bryggkaffe eller te, blir resultatet bättre vid betydligt lägre tryck, cirka 2 bar.

Klicka här om du vill ha mer instruktioner och tips för din Caffitaly kapselmaskin.