Vad innebär certifierat kaffe?

Med certifierat kaffe menas de produkter som har en produktmärkning på förpackningen såsom ekologiskt, Fairtade, Rainforest Alliance och UTZ. För att kunan få märka sin produkt med en miljömärkning så måste kaffet ha odlats på gårdar enligt uppsatta kriterier som gäller för den aktuella certifieringen/märkningen. Detta kontrolleras sen i alla led från odlare till producent. De olika certifieringarna som vi använder har lite olika fokus men syftar alla till att påverka människor och miljö på ett positivt sätt. Idag har hela vårt kaffesortiment en märkning.

Läs mer om vad de olika produktmärkningar för kaffe betyder här.