Hur sopsorterar man kapseln?

Våra Nespresso®*-kompatibla kapslar är växtbaserade och består helt av förnyelsebar råvara (PLA). Kapslarna kan sorteras som vanligt matavfall tillsammans med hushållets övriga matrester, d.v.s. biokomposterbara rester som samlas in av din kommun, eller som hushållssopor för energiåtervinning. Kolla gärna med din kommun vilket alternativ de tycker är bäst.

Kapseln ska inte sorteras som plast. Ytterförpackningen sorteras som pappersförpackning.

*Nespresso® är ett registrerat varumärke av tredje part och har inget samröre med AB Anders Löfberg.