Drick upp det du häller upp

För de allra flesta är kaffe en självklar njutning i vardagen. Men var tredje kopp går till spillo – rakt ut i avloppet. Ett slöseri många svenska kaffedrickare inte tänker på.

Faktum är att kaffeslatten är del av ett omfattande matsvinn som får långtgående konsekvenser för vår planet. Matavfall uppkommer i hela livsmedelskedjan och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionens blir onödigt stor.

Sverige är ett av världens mest kaffetörstiga länder, och vi dricker mer än tre koppar per dag i genomsnitt. Men, varje dag häller svensken ut en hel kopp kaffe hemma i slasken, enligt statistik från SCB och Naturvårdsverket (Rapport 6622:2014). Det innebär att över 300 miljoner liter kaffe varje år går till spillo bara i hushållen, visar Löfbergs beräkningar.*

Det är något som svenska kaffedrickare sällan reflekterar över. En Sifoundersökning vi nyligen genomförde visar att bara tre av tio kaffedrickare alltid tänker på att minimera mängden kaffe de häller ut.

Samtidigt hotas vårt älskade kaffe av klimatförändringar. Kaffeproduktionen riskerar att halveras till år 2050 om vi inte lyckas hejda utvecklingen. När vädret växlar snabbare blir skördarna mer osäkra. Sämre förutsättningar innebär att allt färre unga människor väljer att försörja sig som kaffeodlare. På sikt innebär det att vi inte kan ta kaffet för givet.

Därför har vi startat initiativet Next Generation Coffee där vi genom utbildning och direkt handel förbättrar utvecklingsmöjligheterna för nästa generations kaffebönder.

Att odla riktigt gott kaffe kräver stora resurser och rätt klimat. Kaffet odlas i bergen i länder runt ekvatorn. Där plockas kaffebönorna för hand, torkas och transporteras ner längs stigar och branta sluttningar. Därefter fraktas de långt för att kunna rostas, malas och bryggas – och till slut bli till gott kaffe i din kopp. För en enda kopp kaffe krävs det ungefär 64 bönor.

Allt fler konsumenter väljer ekologiska och rättvisemärkta produkter. Det gäller även kaffe. Och det är viktigt: För att hejda klimatförändringarna och ge en ny generation kaffeodlare en rimlig chans att försörja sig behöver efterfrågan på riktigt hållbart kaffe fortsätta öka.

Det du också kan göra är att dra ner på den helt onödiga konsumtionen. Att hälla ut en tredjedel av det omsorgsfullt odlade kaffe som vi brygger är ett rent slöseri.

Därför tar vi upp kampen mot kaffeslattarna och lanserar #caffeslatte. För ibland är det bästa man kan göra för världen inte att lansera ett nytt, hållbart kaffe. Det är att upptäcka ett som redan finns.

Tack för att du dricker upp det du häller upp!

 

*Så här har vi räknat: Enligt SCB och Naturvårdsverket(Rapport 6622:2014) häller varje vuxen svensk ut en kopp kaffe per dag hemma i vasken. När rapporten gjordes fanns det 7,3 miljoner vuxna i Sverige. Om 7,3 miljoner slänger en kopp kaffe a 1,25 dl under 365 dagar är det lika med 333 miljoner liter.