Podcast om framtiden

Hur ser världen ut år 2030, och hur kommer nya drivkrafter och trender påverka företagens roll i samhället?

Dessa är grundfrågorna som Löfbergs brottats med i det långsiktiga strategiarbete som pågår. Det genomförs för hela Löfbergs-gruppen, Löfbergs Coffee Group.

I podden ”The Future Starts Here” delar företagets vd Lars Appelqvist med sig av resultaten.

– Vi har investerat mycket tid och pengar på att förstå framtiden och vår roll i den. Säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs.

– Det hör kanske inte till vanligheten att företag delar med sig av den här typen av analyser till konkurrenter och andra, men en av de mest centrala beteendeförändringarna vi identifierat är transparens. För att få ta del av andras kunskap och information måste vi först dela vår egen.

I arbetet har Löfbergs använt sig av PESTLE, en strategisk analysmodell som utvecklades i USA på 1960-talet. Modellen baseras på sex perspektiv som ger en samlad bild av framtiden: Politiskt, Ekonomiskt, Socialt, Teknologiskt, Legalt och Miljömässigt.

Lyssna på podden där poddar finns och på lofbergs.se/podcast