Milstolpe: vi har börjat rosta kaffe med 100% fossilfri biogasol

Rostprocessen har länge varit en av de stora hållbarhetsutmaningarna för oss på Löfbergs. Nu har vi  hittat en lösning. Förra veckan började vi rosta med 100 % fossilfri biogasol vid vår anläggning i Karlstad, något som minskar företagets klimatpåverkan avsevärt.

– En riktig milstolpe och något vi jobbat med i tio år! När vi satte målet att rosta fossilfritt visste vi inte riktigt hur det skulle gå till, men nu är vi äntligen i mål. Det visar hur viktigt det är att sätta konkreta mål med sitt hållbarhetsarbete, säger Eva Eriksson, Head of Sustainability på Löfbergs.

Lösningen blev alltså en fossilfri biogasol som levereras av Kosan Gas, en av Nordens ledande leverantörer av gasol. Biogasolen utvinns uteslutande från biobaserade restprodukter eller biobaserat avfall.

– Övergången är ett led i vår cirkulära omställning och har gått otroligt smidigt, vi har inte behövt bygga om någonting i vår anläggning. Och även om biogasolen kostar lite mer än den fossila gasolen så är det en investering vi är beredda att ta, säger Eva Eriksson.

Minskar CO2-utsläppen med 85 %
Som medlemmar i företagsnätverket Hagainitiativet är Löfbergs mål att minska sin klimatpåverkan med minst 85 % till år 2030 jämfört med basåret 2005. Verksamhetens största klimatpåverkan har kommit från gasolen som används vid kafferostningen, och en förutsättning för att nå klimatmålet har alltså varit att hitta ett fossilfritt alternativ.

– Vi har jobbat tätt tillsammans med Kosan Gas under en lägre tid, och började blanda in biogasol redan hösten 2017. Då handlade det om 20%, men nu använder vi alltså 100% fossilfri biogasol. Det gör att vi med största sannolikhet når målet att minska vår klimatpåverkan med 85% redan under verksamhetsåret 2021/2022, säger Eva Eriksson.

Cirkulär omställning
Att rosta med biogasol ligger i linje med den cirkulära omställning vi på Löfbergs jobbar aktivt med på alla plan, från odlarland till konsumtionstillfälle.

– Klimatförändringarna och slöseriet med resurser hotar den globala kaffebranschen, och vi måste ställa om till gröna alternativ och börja använda alla resurser i hela värdekedjan fullt ut. Fossilfri biogasol som görs på biobaserade restprodukter är ett bra exempel på vad det kan handla om. Att vi bara använder kaffebönor från hållbart certifierade odlingar och ställer om till växtbaserade förpackningar är två andra, säger Eva Eriksson, Head of Sustanaibility på Löfbergs.

Som ett led i arbetet har vi på Löfbergs även startat Circular Coffee Community, ett initiativ där kafferosteriet bjuder in konsumenter, företag och andra för att tillsammans hitta lösningar som bidrar till en cirkulär kaffebransch med noll avfall.